Pataje kadanse w pou lavi! 

Pawòl pou ou...

Boutik kadanse nou se resous pou nou pi byen jwi konsyans mouvman nou

Akèy: Kadanse Nou Se Revolisyon Lanmou ak Respè > Boutik Kadanse Nou ekri pa  Turenne Joseph (Tilarenn Solèy)

Boutik kadanse nou se yon resous aksesib pou nou apresye tout valè konsyans mouvman nou ki favorize prezans total nou.


Boutik kadanse nou sila louvri sou plizyè chwa

Se yon boutik ki ofri nou chwa resous senp pou nou apresye enèji ki favorize koneksyon nou pou prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou.

Se yon boutik ki valorize enèji byennèt. Yon boutik ki fè pon pou chemen ekilib epi amoni.

Se yon boutik ki louvri sou enèji lakontantman konsyans mouvman nou, konsyans rapò youn ak lòt ak lemonn antye.

Kadanse enèji byennèt deplwaye nan lemonn antye ak rit selebrasyon lajwa tankou lapenn. Konsa, nou konekte ak sous byennèt aklè ak tout sans yo nan tout levèy lespri nou. 

Boutik kadanse nou sila a gen pou toujou pote resous pou nou chwazi annakò ak sa nou bezwen konnen epi pi byen konprann pou nou rantre pi fon nan lakonesans konkèt tèt nou.

Tout planèt la vin aksesib pou nou dekouvri resous ki ale avèk nou.

Kategori 

Enèji konsyans mouvman nou

Enèji ki nan tout bagay vibre ak mouvman. Konsyans nan tout mouvman nou mennen pi byen konprann pou nou solid ak prezans nou nan linivè. Boutik sila fè chwa resous avèk anpil swen,  pou nou fouye kè nou tank n ap konprann kè anvironnman nou.

Nou louvri lakonesans sou valè enèji ak fenomèn tankou solstis, sik lalin ak eklips. 

Sik lalin montre nou kijan lavi se yon wonn toujou ankontinwite. Sa mete kaba tout istwa liy dwat nan lavi a.

Solstis ivè nan lenò ak solstis ete nan lesid louvri pi fò sezon nan dòmi. Desanm, se lè jou yo rekòmanse ap vin pi long. Limanite ap selebre vizyon jounen pi leje. Se espwa lanati apre sezon semay ki pral janbe nan sezon rekòlt pou li livre potansyèl abondans latè a. 

Nan jounen lete ki pi long yo epi lè se solèy minwi nan lenò, tout kilti nan tout limanite ap selebre fòs enèji latè.

Enèji kadanse lawonn kontinwite lavi toujou rete prezan nan sezon dòmans tankou sezon levèy.

Deklarasyon entegral:
Mwen se patisipan nan Amazon Services LLC Associates Pwogram.  Kòm afilye, mwen resevwa konpansasyon si w achte apati lyen isit la. 

Mwen kwè nan onètete epi entegrite relasyon, opinyon ak idantite nou. Opinyon ki eksprime sou sit sa a se pwop pa mwen, sof si li deklare otreman. Mwen andose sèlman pwodwi ak sèvis ke mwen itilize e ke mwen kwè merite andosman mwen.

~ Turenne ° Tilarenn Solèy

Keleksyon liv ak video

Boutik sila a deplwaye ak limyè prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou pou konkèt tèt nou.

Boutik sila a mete douvan youn pa youn resous pou nou jwi kadans ekilib ak amoni kòmanse ak pwòp tèt nou pou nou louvri sou tout limanite.

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou ak respè pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè ak abondans pou tout jenerasyon.
Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../