Pataje kadanse w pou lavi! 

Pawòl pou ou...

Fòmilè kontak epi Onè prezans ou

Akèy: Kadanse Nou Se Mouvman Konsyans Nou  >  Kontak ak  Turenne Joseph (Tilarenn)

Utilize youn nan medya yo oubyen fòmilè anba la a pou w kominike avèk mwen. Ak onè, mwen ofri w ti enfòmasyon itil anplis.


                                    

Kontak / Communication / Contact

***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
* All fields followed by an asterisk must be filled in....

***kopye mo ki anba la...
**Copiez le mot ci-dessous...
*Please enter the word that you see below...

  

Prezans total nou nan lajwa konsyans mouvman nou

Se yon gwo defi pou nou pataje sou pwisans revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik konsyans mouvman nou.

Pwisans prezans total nou se lajwa, kreyativite, vanyans, byennèt ak lafòm total, nou keyi nan rasin, esans vitalite nou.

Mwen kwè pataj sa gen enpòtans kapital.

Li gen anpil valè pou nou ouvè sou lakonesans ak konsyans nan lemonn antye. 

Se yon jounen esansyèl pou nou touche esans vitalite nou ak reyònman rit verite integrite kè ak kò nou. 

Nou se Youn!

Konsyans mouvman nou avive pwisans fòs enteryè nou.


Kadanse Nou

Pataj sou Renmen Danse<r>
Foto: tradisyon danse Gwoka | Deviant Art


Kadanse Nou louvri espas.

Pataje santiman w, espwa w, lanmou mouvman w, lanmou danse lavi w, defi swen tèt ou, defi konkèt tèt ou, kadans prezans ou.

Pale pawòl ou.

Pale de eksperyans ou.

Pale jan w pito.

Pale ak rit pawòl kè ak kò w. 

Ou ka touche m epi touche anpil moun plis pase nou ka imajine. 

Espas sa pou ou. Pawòl Pou Ou!

Espas sa pou ou. Pale pawòl ou alèz...

Pataje santiman w, espwa w, lanmou mouvman w, defi swen tèt ak konkèt tèt ou, kadanse prezans total ou, lajwa kadanse lavi w...

Pawòl pou ou...

Ou mèt kòmanse pataje touswit.

Ou ka fè konesans avè m pi plis sou Jan mwen kadanse.  

Mwen ankouraje w kite zèt ou viv chalè chak moman, aprann, apresye epi engaje nan fòmidab jounen sila a sou kadans kò, kè, tèt ak lespri nou an amoni.

Nou bezwen kadanse lavi lib elibè absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè!

Rit kontak nou

Rit se fondasyon, eleman esansyèl, sous lespri, nannan tout mouvman. 

Se ak mouvman mwen pi alèz pou m kominike.

Se yon defi fòmidab pou mwen sèvi ak mo sitou pou eksprime esans immateryèl rit konsyans mouvman nou. 

Esans vitalite espas sila a repoze sou rit ekspètiz mwen devlope ak lojisyèl biznis * ki pèmèt mwen pataje avèk pasyon epi otantisite, vanyans epi entegrite.*

Pran plezi avanse nan jounen w

Nou se Youn!

Lanmou, lajwa, respè, entegrite ak pasyon pou ekilib ak amoni toupatou isit la. Chak mo gen vize pou vwayaj sila a merite tout atansyon pou w toujou kadanse fòs enèji vital ou.

Se sou kadans kè nou bat! 
Kite lespri kadanse w deplwaye lib-elibè!


* enfòmasyon an anglè sèlman

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou ak respè pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè ak abondans pou tout jenerasyon.
Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../