Fòmilè kontak epi Onè prezans ou


                         

Onè! Ou lakay ou! Mwen kontan w la!

Mwen kontan nou kontre nan espas sila pou nou pataje! Pa gen 2 tankou w! Byenveni!

Pou kominike avè m, jis itilize fòmilè kontak ou wè la a oswa ale nan youn nan medya sosyal, ki disponib sou paj la, kote w pi alèz.

Ak onè, enfòmasyon itil anplis ap swiv tou.

Kontak / Communication / Contact

***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
* All fields followed by an asterisk must be filled in....

***kopye mo ki anba la...
**Copiez le mot ci-dessous...
*Please enter the word that you see below...

  

Konsyans prezans total ou oswa lajwa pwofonde mouvman revolisyon kadanse lanmou, respè ak entegrite nouri pwisans kadanse esans sakre nou

Onè pou ou sou revolisyon kadansenou.com <br> Itilize fòmilè kontak piwo la a, oswa ale nan youn nan medya sosyal ki disponib sou paj sa, pou w kominike avè m | Tilarenn Solèy (Turenne Joseph)Onè pou ou sou revolisyon kadansenou.com
Itilize fòmilè kontak piwo la a, oswa ale nan youn nan medya sosyal ki disponib sou paj sa, pou w kominike avè m | Tilarenn Solèy (Turenne Joseph)

Nou touche esans vitalite nou ak prezans total nou.

Prezans total ou kenbe konsyans kadanse esans sakre w, kadanse revolisyon lanmou, respè ak entegrite.

Kadanse w avive pwisans fòs enteryè w pou fasilite prezans total ou.

Kadanse w kenbe pouvwa revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik konsyans mouvman w.

Pouvwa mouvman kadanse esans sakre nou gen fòs mouvman ekilib pou w pi byen viv, ak lafòm total kapital, kè ak nanm, kò, tèt ak lespri ou nan lajwa fondamantal.

Nan kè vwayaj sila, nou pwofonde konkèt tèt nou ak konsyans pwisans prezans nou nan lemonn.

Nou se Youn!

Nou pwoklame epi pataje bèl pwisans prezans total nou ak lemonn antye nan lespri abondans san kontrent, san gade dèyè.

Mouvman Revolisyon Kadanse Nou Avè w

Pataj sou Renmen Danse<r>
Foto: tradisyon danse Gwoka | Deviant Art

Mouvman Revolisyon Kadanse Nou Avè w louvri espas.

Pale pawòl eksperyans ou, entansyon w, angajman w, defi, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, defi kadanse esans ou...

Mete etensèl ou nan jounen sila, bay tèt ou louvèti pou tout kapasite prezans total ou deplwaye.

Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito.

Ou ka touche m epi touche anpil moun pi wo, pi lwen, pase nou ka imajine. 

Chimen limyè pou mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa pou ou...

Ou mèt kòmanse pataje touswit.

Ou ka fè konesans avè m pi plis sou Mwen Kadanse Ki Moun Mwen Ye.  

Mwen ankouraje w kite zèt ou viv chalè chak moman, aprann, apresye epi engaje nan pwisans jounen sila a sou kadans entegrite kè ak nanm, kò, tèt ak lespri nou.

Nou bezwen kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite absoliman pou nou kanpe ak amoni esans sakre kadanse nou alawonnbadè!

Rit kontak

Rit se fondasyon, eleman esansyèl, sous lespri, nannan tout mouvman. 

Se ak mouvman mwen pi alèz pou m kominike.

Se yon defi enpòtan pou mwen sèvi ak mo sitou pou eksprime esans immateryèl rit mouvman kadanse esans sakre nou. 

Vitalite revolisyon kadansenou.com kanpe nan ekspètiz mwen devlope ak lojisyèl biznis* ki ede m kenbe kontak avèk ou epi pataje fòs mouvman kadanse esans sakre nou avèk otantisite, vanyans epi entegrite.

Pran plezi vanse nan jounen sa

Nou se Youn!

Prezans total ou nan lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite se chemen amoni toupatou.

Chak mo vanse ak mouvman pwofonde konkèt tèt nou epi konsyans pwisans prezans nou nan lemonn.

Kadanse pou kè w bat ak tout pwisans enèji lavi w.

Kite lespri w kadanse esans enfini w!


* enfòmasyon an anglè sèlman

Fòmilè kontak epi Onè prezans ou

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadans ou! 
♥ Chimen limyè sa, sou mouvman revolisyon kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans, fòs, angajman, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

♥ Chimen limyè sa, sou mouvman revolisyon kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak verite lasante epi entegrite diyite nou. Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, nan mouvman revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se mouvman revolisyon kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib epi entegrite alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout kadanse lavi ak tout nan tout. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous lanmou, ekilib ak entegrite alawonnbadè depase tan pou nou pi byen viv.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kadanse lanmou, ekilib ak entegrite alenfini.

Onè Nana nou! Onè Baba nou! Onè Zansèt nou yo! Onè Legba! 

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou nouri kannal bon jan kominikasyon pozitif. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre prezans total nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans epi toujou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou konprann tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje ak kè leje kote pou nou aprann jwenn toujou plis lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite.

Nou ede nou louvri chimen pou pitit fi ak pitit gason nou toujou viv ak amoni kè ak nanm, kò, tèt ak lespri. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj abondans, revolisyon lanmou, ekilib ak entegrite, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.

° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts


                         


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.