Espas kreyasyon revolisyon avè w nanm ak memwa nou anmouvman lib

Mwen kadanse paske nou fè kò ak legzistans sou kadans vital nou anmouvman lib | zèv atis Alfred Alexander Gockel


Nou se mouvman lib. Nou fè kò ak legzistans anmouvman lib.

Nou se lajwa fondamental rit vital nou anmouvman lib.

Onè! Pran plas alèz...

Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan espas kwaze chemen sila a.

Se privilèj nou pou nou santi nou an pouvwa nan jounen sa a sou kadans revolisyon prezans total nou. 

Nou nan pataj ak konviksyon tout fòs enèji pozitif rit nanm nou. Nou se youn.

N ap resevwa epi simaye pawòl enspirasyon pou revolisyon kadanse nou

N ap mache konnen sou fòs revolisyon kadanse w, epi enpòtans tradisyon kadanse nou

N ap aprann kadanse esans sakre nou ak pwisans enèji lavi nou. 

N ap rejwenn tout kominote epi entegre lemonn entye ak Repètwa Boutik nou ki louvri sou planèt la.

N ap devlope lakonesans tèt nou, gadyen esans sakre kadanse nou, pi plis. N ap jwi ekilib epi amoni nan lajwa revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou ak prezans total sou kadans konsyans mouvman nou.

N ap rejwenn, epi pataje, pi fò, pi fon, limyè nou toujou ye.

Kontni espas sila...


« Mache, epi chemen va louvri. » ~ Pwovèb Zen | « Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.» ~ Tilarenn Solèy

Eksperyans, entansyon, angajman, kouraj, lanmou ak lajwa nou pataje ak anpil respè, bay pwòp tèt nou limyè epi klere lakou lakay nou ak anpil lòt lakou.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Paske nou tout vle LANMOU, EKILIB ak AMONI pou tout tan. Kidonk annou pataje. Annou kreye enèji bèl tèt ansanm k ap vin yon kokenn fòs (egregò) lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib ak amoni.

*egregò: Yon egregò fèt ak kouran yon lide ki menmen pwisans tèt ansanm. Lè anpil moun reyini nan yon bi komen ak menm konsyans, menm entansite, yo kreye epi yo devlope pwisans enèji komen sa a.

Imajine...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib ak amoni k ap mete kaba kèlkeswa fòm tout laperèz...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib ak amoni k ap mete kaba move mès fè lagè tout kote, tout jan...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib ak amoni k ap voye monte mèvèy vèvèy kreyasyon revolisyon kadanse nou...

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.

« Entansyon m se swiv angajman inevitab depi tout tan pou kreye anviwònman endividyèl epi kolektif ki djanm ak lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib epi amoni konsyans fòs revolisyon esans sakre kadanse nou pou tout jenerasyon ki swiv leve lib kè, kò, tèt, lespri ak nanm.» 
   ~ Tilarenn Solèy

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...
(Ekri ant 400 epi 10 000 mo. Rakonte eksperyans ou, entansyon w, angajman w, kouraj, lanmou ak lajwa w. Ou ka mete 4 foto tou. Pou video, mete lyen an kote ou vle nan tèks ou ekri a. Ou ka email nou video w tou nan artpreneure@gmail.com. Nou revize chak pwopozisyon ak anpil atansyon anvan nou piblye.) 

Chak pataj bay yon patisipasyon pou tiraj kado YON TI KOZE AK SÈ M (hayisyen/fransè/anglè) + KAT AKÒ TOLTÈK yo (fransè/anglè + siyè ki rezime 4 akò yo).

Yon Ti Koze Ak Sè m envite nou fè bon jan pale san prejije. Kat Akò Toltèk fòme, ak 4 ti fraz senp, yon resous fondamantal epi inivèsèl pou prezans total nou pou ekilib epi amoni alawonnbadè. 

Chak jès konsantman demach sa a se yon WI pou prezans total ou ak LANMOU, RESPÈ, KOURAJ, LAJWA, EKILIB epi AMONI alawonnbadè. Plis gen jès konsantman, plis vèvèy enèji egregò tèt ansanm kreyasyon revolisyon kadanse nou sa posib.

Lesansyèl se pataj nan kè lavi nou...
Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou!

Pataje la...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Espas limyè sa pou kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Mwen kadanse, ou kadanse, nou kadanse!

MEN KIJAN...

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier
 
Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse . Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse …

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...

Kanta pou mwen...

mwen damou ak byennèt epi lafòm total mwen viv anmouvman lib...

mwen damou ak fòs vibrasyon entegrite kadanse nanm mwen...

mwen damou ak koneksyon nou sou kadans mouvman nou ki mete nou an amoni, ki kreye liannaj pou nou rasanble kouraj nou, pou nou kole zepòl...

mwen damou ak resonans pawòl enspirasyon pou kreyasyon revolisyon kadanse nou nan vèvèy mèvèy revèy nanm mwen...

mwen damou ak chalè nan kè m lè m ap swiv fòs pasyon dife nanm nou nan pèfòmans kadanse nou...

mwen damou ak bèl mèvèy kò nou anmouvman...

mwen damou ak rit enèji vital nou...

Vèvèy mèvèy kadanse nou

Vèvèy mèvèy kadanse nou kenbe gwo kokenn fòs ak pwisans.

Vèvèy mèvèy kadanse nou, se pwisans ki pèmèt fè bèl amoni ak tout sa ki abite nou.

Pwisans sa a se yon koneksyon fòmidab kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Kadanse w se pwisans swen tèt ou ak pouvwa konkèt tèt ou san mezi, san limit.

Nou gen toujou pou nou fè eksperyans jis ki pwofonde ak pwisans epi ki dimansyon kadanse esans nou ka fè nou touche.

Nou gen toujou pou nou eksplore tout posibilite kreyativite nou ki ka pale tout pawòl rèv ak reyalite epi fè tout moun rete bèbè ak lakontantman, pwòp tèt nou tou.

Nou gen toujou pou nou vibre ak tout fòs, fleksibilite, finès epi kapasite nou san limit pou kadanse esans nou kore vèvèy mèvèy nan tout defi. 

Nou gen toujou pou nou metrize tout pouvwa kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou ka rive jwenn sou zèl kadanse esans nou.

Nou gen toujou pou nou byen konprann vèvèy mèvèy kadanse esans nou kenbe epi ki jan li ka soulaje nou epi retire malèz, ak maladi ki brime kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Nou gen toujou pou nou deplwaye tout grandè vèvèy kadanse esans nou epi jwenn avèk mèvèy ki depase tout bagay.

Nou gen toujou pou nou wè aklè limyè revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik epi espirityèl kadanse esans nou ak tout pwisans amoni kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Kadanse w se pwisans swen tèt ou ak pouvwa konkèt tèt ou san mezi, san limit

Kreyasyon revolisyon kadanse nou, nanm ak memwa nou anmouvman lib

Ou se pwofonde pwòp tèt ou, ou pa fèt pou w chita nan okenn kategori.

Ou se kokenn vèvèy mèvèy! Ou se alafwa atis, zèv epi sijè.

Ou se kreyasyon ki toujou ap evolye. Ou se mouvman iltim ki transande tout tan.

Kadanse esans ou se plezi lakonesans kò ak tèt ou ki mennen fòs transfòmasyon natirèl ki fè nou grandi.

Vèvèy mèvèy kadanse esans nou se miwa nanm nou paske kadanse nou se mouvman epi mouvman pa nan bay manti.

Paske li mete nou fas-a-fas ak esans nanm nou se yon rezon fondamantal poukisa kreyasyon revolisyon kadanse nou esansyèl sou chemen ekilib ak amoni.

Nou sou chemen otantik. 

Isit la a, se bèl kote pou nou pataje pou nou engaje kreyasyon revolisyon kadanse nou.

Espas kreyasyon revolisyon kadanse nou nanm ak memwa nou anmouvman lib 

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥
Espas limyè sa pou kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Espas limyè sa pou kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Mwen kadanse, ou kadanse, nou kadanse!

MEN KIJAN...

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier
 
Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse . Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse …

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegrite diyite nou. Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, nan revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se kreyasyon revolisyon kadanse lanmou, respè, kouraj pou lajwa ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous lajwa ekilib ak amoni alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kreyasyon revolisyon kadanse lanmou, respè, kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè, kouraj pou lajwa ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre nan prezans total nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip epi toujou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis lajwa ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.

° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts