Mouvman revolisyon avè w, lespri nou ak memwa nou anmouvman lib

Mwen kadanse paske nou fè kò ak legzistans sou kadans vital nou anmouvman lib | zèv atis Alfred Alexander Gockel

Nou se mouvman angaje.

 Nou fè kò ak legzistans anmouvman lib.
Nou se lajwa fondamental rit vital nou anmouvman lib.

Onè! Pran plas alèz...

Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan espas kwaze chemen sila a.

Se privilèj nou pou nou santi pwisans mouvman revolisyon prezans total nou nan jounen sa a. 

N ap devlope lakonesans tèt nou, gadyen esans sakre kadanse nou, pi plis. N ap jwi ekilib ak entegrite nan lajwa revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

N ap aprann kadanse esans sakre nou ak pwisans enèji lavi nou. 

Nou nan pataj ak konviksyon tout fòs enèji pozitif lespri nou. Nou se youn.

N ap mache konnen sou fòs revolisyon kadanse w, epi enpòtans tradisyon kadanse nou

N ap resevwa epi simaye pawòl enspirasyon pou vanse revolisyon kadanse esans nou

N ap rejwenn tout kominote epi entegre lemonn entye ak Boutik nou ki louvri sou planèt la.

N ap rejwenn, epi pataje, pi fò, pi fon, limyè nou toujou ye.

Kontni espas sila...


« Mache, epi chemen va louvri. » ~ Pwovèb Zen | « Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.» ~ Tilarenn Solèy

Eksperyans, entansyon, angajman, defi, lanmou ak lajwa nou pataje ak anpil respè, bay pwòp tèt nou limyè epi klere lakou lakay nou ak anpil lòt lakou.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Paske nou tout vle LANMOU, EKILIB ak ENTEGRITE pou tout tan. Kidonk annou pataje. Annou voye monte enèji bèl tèt ansanm k ap vin yon kokenn fòs (egregò) lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib ak entegrite.

*egregò: Yon egregò fèt ak kouran yon lide ki menmen pwisans tèt ansanm. Lè anpil moun reyini nan yon bi komen ak menm konsyans, menm entansite, yo devlope epi yo repann pwisans enèji komen sa a.

Imajine...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè, lajwa, ekilib ak entegrite k ap mete kaba kèlkeswa fòm tout laperèz...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè, lajwa, ekilib ak entegrite k ap mete kaba move mès fè lagè tout kote, tout jan...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè, lajwa, ekilib ak entegrite k ap voye monte mèvèy vèvèy mouvman revolisyon kadanse esans nou...

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.

« Entansyon m se swiv angajman inevitab depi tout tan pou presève anviwònman endividyèl epi kolektif ki djanm ak lanmou, respè, lajwa, ekilib epi entegrite konsyans pwisans esans sakre kadanse nou pou tout jenerasyon ki swiv leve lib kè, kò, tèt, lespri ak nanm.» 
   ~ Tilarenn Solèy

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...
(Ekri ant 400 epi 10 000 mo. Rakonte eksperyans ou, entansyon w, angajman w, defi w, lanmou ak lajwa w. Ou ka mete 4 foto tou. Pou video, mete lyen an kote ou vle nan tèks ou ekri a. Ou ka email nou video w tou nan artpreneure@gmail.com. Nou revize chak pwopozisyon ak anpil atansyon anvan nou piblye.) 

Chak pataj bay yon patisipasyon pou tiraj kado YON TI KOZE AK SÈ M (hayisyen/fransè/anglè) + KAT AKÒ TOLTÈK yo (fransè/anglè + siyè ki rezime 4 akò yo) + Liv Pou Nou Pirifye.

Liv pou nou pirifye a, ede nou konprann poukisa pirifikasyon se premye etap pou nou viv tout limyè nou ye epi pi byen konprann misyon lavi nou. Yon Ti Koze Ak Sè m envite nou fè bon jan pale san prejije. Kat Akò Toltèk fòme, ak 4 ti fraz senp, yon resous fondamantal epi inivèsèl pou prezans total nou pou ekilib ak entegrite alawonnbadè. 

Chak jès konsantman demach sa a se yon WI pou prezans total ou ak LANMOU, RESPÈ, LAJWA, EKILIB epi ENTEGRITE alawonnbadè. Plis gen jès konsantman, plis vèvèy enèji egregò tèt ansanm mouvman revolisyon kadanse nou sa posib.

Lesansyèl se pataj nan kè lavi nou...
Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou!

Pataje la...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, fòs ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

Espas limyè mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa pou ou...

Mwen kadanse, ou kadanse, nou kadanse!

MEN KIJAN...

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier
 
Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse . Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse …

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...

mwen damou ak byennèt epi lafòm total mwen viv anmouvman lib...

mwen damou ak fòs vibrasyon entegrite kadanse lespri mwen...

mwen damou ak koneksyon nou sou kadans mouvman nou ki mennen ekilib, ki pèmèt liannaj pou nou rasanble kouraj nou, pou nou kole zepòl...

mwen damou ak resonans pawòl enspirasyon pou vanse mouvman revolisyon kadanse esans nou nan vèvèy mèvèy revèy lespri mwen...

mwen damou ak chalè nan kè m lè m ap swiv fòs pasyon dife lespri nou nan kadanse esans nou...

mwen damou ak bèl mèvèy kò nou anmouvman...

mwen damou ak rit enèji vital nou...

Vèvèy mèvèy kadanse nou

Vèvèy mèvèy kadanse esans nou kenbe gwo kokenn fòs ak pwisans.

Vèvèy mèvèy kadanse esans nou, se pwisans ki pèmèt nou jwenn ekilib ak tout sa ki abite nou.

Pwisans sa a se yon koneksyon fòmidab kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Kadanse esans ou se pwisans swen tèt ou ak pouvwa konkèt tèt ou san mezi, san limit.

Nou gen toujou pou nou fè eksperyans jis ki pwofonde ak pwisans epi ki dimansyon kadanse esans nou ka fè nou touche.

Nou gen toujou pou nou eksplore tout posibilite nou pou nou mete limyè sou tout rèv ak reyalite epi fè tout moun rete bèbè ak lakontantman, pwòp tèt nou tou.

Nou gen toujou pou nou vibre ak tout fòs, fleksibilite, finès epi kapasite nou san limit kote esans nou kore vèvèy mèvèy nan tout defi. 

Nou gen toujou pou nou metrize tout pouvwa kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou ka rive jwenn sou zèl kadanse esans nou.

Nou gen toujou pou nou byen konprann vèvèy mèvèy kadanse esans nou kenbe epi ki jan li ka soulaje nou epi retire malèz, ak maladi ki brime kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Nou gen toujou pou nou deplwaye tout grandè vèvèy kadanse esans nou epi jwenn avèk mèvèy ki depase tout bagay.

Nou gen toujou pou nou wè aklè limyè revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik epi espirityèl kadanse esans nou ak tout pwisans ekilib kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Kadanse esans ou se pwisans swen tèt ou ak pouvwa konkèt tèt ou san mezi, san limit

Mouvman revolisyon kadanse nou, lespri ak memwa nou anmouvman lib

Ou se pwofonde pwòp tèt ou, ou pa fèt pou w chita nan okenn kategori.

Ou se kokenn vèvèy mèvèy! Ou se alafwa atis, zèv epi sijè.

Ou se kreyasyon ki toujou ap evolye. Ou se mouvman iltim ki transande tout tan.

Kadanse esans ou se plezi lakonesans kò, kè, tèt, lespri ak nanm ou ki mennen fòs evolisyon natirèl ki fè nou grandi.

Vèvèy mèvèy kadanse esans nou se miwa lespri nou paske kadanse nou se mouvman epi mouvman pa nan bay manti.

Paske li mete nou fas-a-fas ak esans lespri nou se yon rezon fondamantal poukisa mouvman revolisyon kadanse esans nou esansyèl sou chemen ekilib ak entegrite.

Nou sou chemen otantik. 

Isit la a, se bèl kote pou nou pataje pou nou engaje mouvman revolisyon kadanse esans nou.

Mouvman revolisyon kadanse nou, lespri nou ak memwa nou anmouvman lib 

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥
Limyè chemen mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, fòs ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

Espas limyè mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa pou ou...

Mwen kadanse, ou kadanse, nou kadanse!

MEN KIJAN...

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier
 
Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse . Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse …

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegrite diyite nou. Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, nan mouvman revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se mouvman revolisyon kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib epi entegrite alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous lanmou, ekilib ak entegrite alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kadanse lanmou, ekilib, entegrite alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou nouri kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre prezans total nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans epi toujou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis lajwa ekilib ak entegrite nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj abondans revolisyon lanmou, ekilib ak entegrite, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.

° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts