Boutik kadanse nou sa pwofonde rit siblim mouvman revolisyon prezans total nou

Repètwa Boutik kadanse nou sa pwofonde lakonesans pwisans enèji konsyans rit siblim mouvman revolisyon prezans total nouKonsyans nou nan tout mouvman reflete konsyans vibrasyon enèji ki nan tout bagay.

Konsyans nou nan tout mouvman mennen konkèt tèt nou nan tout rit alenfini.

Chwa resous isit la vini avèk laswenyaj pou nou byen anliyen mouvman revolisyon prezans total nou nan vwayaj jouk nan fon kè zantray nou.

Espas sila a se kote tradisyon kontre ak modènite


Nou pwofonde plezi valè ak fòs koneksyon nou ak kadanse nou. 

Si w rive isit la atoutaza nan fè rechèch, ou gen pou jwenn bèl trezò. 

Valè tradisyon nan modènité epi benefis modènite jwenn nan tradisyon gen plis enpòtans pase tout konvansyon. 


"Yon ti farinay lapli danse nan tout kò m... mwen chèche rèv lezòm... pou lavi fiti"

~   André Fouad

Pran plas dofis pou w apreseye richès repètwa boutik sila a

 • Ou sansib pou aprann sou diferans ak resanblans?

 • Ou vle obsève epi eksplore san limit?

 • Ou gen ouvèti pou fè vibrasyon w monte ak dekouvèt epi vizyon lemonn ki fouye verite tout bon?

Espas sila a ap ba w nannan pou yon vwayaj ekstraòdinè nan lemonn.

Ki sa w ap jwenn tout bon?

W ap jwenn enfòmasyon sou tout kategori aktivite ki gen rapò pou vanse mouvman revolisyon kadanse nou.

Nou fè bon jan efò pou nou mennen planèt la toupre dwèt ou. 

Nou vle pou w enpregne w nan obsève epi pran sans vibrasyon tout kilti sou planèt la.

Jounen sila pral... 

 • egize imajine w sou lòt dimansyon epi memwa kò w sou ouvèti ki nesesè. 
   
 • mennen konsyans pou w apresye pi fò, pi fon, vitalite ak kreyativite w, depase tan tout bon. 

 • enpòtans koneksyon w toujou pi fò ak pwòp tèt ou. 

Kijan nou fè revolisyon vre? 

Nou fè revolisyon vre ak fil lyannaj, tout bon! 

N ap mennen konsyans sou bagay ekstraòdinè ke nou ka viv depi pwòp kay nou rive kote nou poko konnen nan kilti endijèn epi kemèt pi plis. 

Ou konnen revolisyon pa fèt sèlman ak kò fizik. Boutik kadanse sa ap ede louvri baryè pou nou kadanse esans nou lakay nou toupatou nan lemonn.

Nou bezwen fè youn ak kadanse nou epi fòs konsyans nou aklè pou:

 • anrasinman pi byen epi ankraj pi lwen pase tan

 • detant pou lekout tèt nou ak kò nou, debarase de tout tansyon, estrès ou blokaj 

 • kouran enèji ki koule pi byen pou ogmante kapital sante nou epi fonksyon entèn nou. 
   
 • lajwa fondamantal nan kè nou

 • ekilib epi entegrite nan lespri nou

Enèji lavi nou tankou enèji nan solstis yo ak chemen lalin

Nou louvri lakonesans sou valè enèji ak fenomèn tankou solstis, chemen lalin ak eklips. 

Chemen lalin montre nou kijan lavi a se yon kontinyte nan lawonn etènite.

Lawonn ankontiyite aklè nan tout mouvman natirèl mete kaba tout istwa ki di mouvman lavi a se yon liy dwat.

Mwa desanm, solstis ivè nan lenò pou rive nan solstis ete nan lesid, se pi fò sezon nan dòmi. Mwa desanm, se lè nou voye monte espwa jou yo pral gen plis lonbraj epi limanite ap nan jounen ki pi dous. Nou selebre espwa lawonn kontiyite lanati ki apre sezon semay pral janbe nan sezon rekòlt pou tout potansyèl abondans latè ouvri kò l. 

Nan jounen solèy ki pi long yo epi lè se solèy minwi nan lenò, tout kilti nan tout limanite nan lajwa rekonesans tout fòs enèji fètilite latè k ap bay san mande rete.

Enèji kadanse kontiyite lavi toujou rete prezan nan sezon dòmans tankou sezon levèy. Fètilite latè se pi gran imag flanm dife enèji vital nou ki pa janm tenyen epi k ap ban nou fòs lavi toutotan nou pèmèt li

Respè rit siblim mouvman revolisyon prezans total nou pou nou kadanse ekilib ak amoni lanmou, respè, kouraj alenfini...

Sous ekilib vibrasyon enèji nou se pi byen konprann rapò nou youn ak lòt ak lemonn antye epi viv entegrite prezans total nou.

Repètwa Boutik kadanse nou valorize enèji byennèt ki fè pon pou nou pi byen kadanse esans nou. Kadanse enèji byennèt deplwaye nan lemonn antye ak rit selebrasyon lajwa tankou lapenn.

Konsa, nou anliyen nou ak sous byennèt aklè nan tout mouvman, nan tout sans, nan tout levèy lespri nou. 

Chwazi resous annakò ak sa ou bezwen konnen oswa pi byen konprann pou w rantre pi fon nan lakonesans. Tout planèt la ap louvri chemen sou pwent dwèt ou...

Kategori 

Deklarasyon entegral:
Mwen kwè nan onètete epi entegrite relasyon, opinyon ak idantite nou. Opinyon ki eksprime sou sit sa a se pwop pa mwen, sof si li deklare otreman. Mwen andose sèlman pwodwi ak sèvis ke mwen itilize e ke mwen kwè merite andosman mwen.

~ Tilarenn Solèy

Atizay

Keleksyon liv, fim ak video

Yon ti koze ak sè m (Conversation avec ma soeur)Yon ti koze ak sè m by Gessica Généus
My rating: 5 of 5 stars

YON TI KOZE AK SÈ M se yon ti kanè ke m tounen li de tanzantan epi ke mwen renmen pataje tou. Li enliyen ak sa mwen kwè nou tout bezwen: aprann epi toujou kontinye kadanse lanmou, respè ak kouraj pou konkèt tèt nou pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

View all my reviews


Repètwa Boutik kadanse nou chwazi resous pou pwofonde konsyans pwisans konkèt tèt nou pou vanse mouvman revolisyon prezans total ki benyen alenfini nan rit ekilib epi entegrite alawonnbadè.

Kontinye ap aprann. Fè vibrasyon enèji lavi ou, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, monte lib.

Repètwa Boutik kadanse nou pwofonde rit siblim mouvman revolisyon prezans total nou

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥
Limyè chemen mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, fòs ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

Espas limyè mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa pou ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegrite diyite nou. Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, nan mouvman revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se mouvman revolisyon kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib epi entegrite alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous lanmou, ekilib ak entegrite alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kadanse lanmou, ekilib, entegrite alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou nouri kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre prezans total nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans epi toujou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis lajwa ekilib ak entegrite nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj abondans revolisyon lanmou, ekilib ak entegrite, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.

° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts