Repètwa kadanse nan lemonn 

Repètwa kadanse nou pran dinamik richès pratik ki devlope sou tout planèt la. 


Espas sila a se kote tradisyon kontre ak modènite. 

Ou gen pou pran anpil plezi si w se fanatik kadanse. 

Si w rive isit la atoutaza nan fè rechèch, ou gen pou jwenn bèl trezò. 

Valè tradisyon nan modènité epi benefis modènite jwenn nan tradisyon, se apròch sa nou pran odela tout konvansyon. 


"Yon ti farinay lapli danse nan tout kò m... mwen chèche rèv lezòm... pou lavi fiti"

~   André Fouad

Pran plas dofis pou w apreseye richès repètwa sila a

 • Ou sansib pou aprann sou diferans ak resanblans?

 • Ou vle obsève epi eksplore san limit?

 • Ou gen ouvèti pou fè vibrasyon w monte ak dekouvèt epi vizyon kilti nan lemonn ki pote lòt pèsepsyon ?

Espas sila a ap ba w nannan pou yon vwayaj ekstraòdinè nan lemonn.

Ki sa w ap jwenn tout bon?

W ap jwenn enfòmasyon sou tout kategori aktivite ki gen rapò ak kadanse, tankou mizik, estil kadans, dansè, video, estidyo, travay, boutik epi evènman entènasyonal.

N ap plonje nan listwa, aktivite, kalandrye fèt nan lemonn ak antrevi depi nan tradisyon rive nan modènite kadans kontanporen. 

Nou pran anpil fyète pou nou mennen planèt la toupre dwèt ou. 

Nou vle pou w enpregne w nan obsève epi pran sans vibrasyon tout kilti sou planèt la, pou w wè kijan yo gen rezonans pozitif ak kadanse lavi detoulejou w.

Jounen sila pral... 

 • egize imajinè w sou lòt dimansyon epi memwa kò w sou ouvèti mayifik. 
   
 • mennen konsyans pou w apresye pi fò, pi fon, vitalite ak kreyativite w, depase tan tout bon. 

 • revele koneksyon w toujou pi fò ak pwòp tèt ou. 

N ap reponn bezwen w pou w konprann toujou pi byen epi pou w konnen kote ou ka jwenn bèl espas pou w kadanse.

Ki sa nou di sou sèn pou kadanse? 

Sèn pou kadanse toupatou! Tout bon! 

N ap mennen konsyans sou bagay ekstraòdinè ke nou ka viv depi pwòp kay nou rive kote nou poko konnen nan kilti endijèn epi kemèt pi plis. N ap dekouvri trezò nan lekòl kadanse epi atelye lokal, entènasyonal oubyen retrèt sou kadans mouvman nou.

Sèn pou kadanse ka yon kote fizik ou non.

Se kote nou fè youn ak kadanse nou, Se kote nou pran tout benefis kadans ak fòs konsyans nou aklè de...

 • anrasinman pi byen epi ankraj pi lwen pase tan

 • detant pou lekout tèt nou ak kò nou, debarase de tout tansyon, estrès ou blokaj 

 • kouran enèji ki koule pi byen pou ogmante kapital sante nou epi fonksyon entèn nou. 
   
 • lajwa sanfin

 • ekilib ak amoni

Repètwa kadanse nou se kote nanm nou danse lakay toupatou nan lemonn.


Repètwa kadanse nan lemonn 

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥
Limyè pou kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Limyè kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy !
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou epi revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous ekilib ak amoni alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Revolisyon kadanse lanmou, respè ak kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou, fòs gadyen kadanse esans sakre nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.


° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts