Kadanse gadyen wonn sakre sivilizasyon nou nan jounen jodi a...

Kadanse Gadyen Wonn Sakre Sivilizasyon Nou | oté / editè: Tilarenn Solèy (Turenne Joseph) | Pou pitit gason m, pitit gason nou ak pitit fi nou, oumenm

Nou tout pote anndan nou esans divinite sivilizasyon nou se desandan. Yon fòs sakre elemantal. 

Nou se divinite paske nou se kreyasyon.

Nou se fòs sakre elemantal esans kè orijin nou, souch rasin nou.

Nou pote anndan nou esans sakre ki pou nouri kapasite reyònman total nou.

Konsyans pwisans enèji esans nanm nou fondamantal pou retabli ekilib ak amoni nan wonn sakre limanite ki konpwomèt.

Nou fè youn ak latè, linivè epi lenfini. Nou se kreyatè. Nou se gerisè. Lanmou se lwa nou. Respè, kouraj ak lajwa fondamantal se zam nou.

Nou pran epi mennen chak jou san reprezay, san pè. Nou kite sèlman lajwa lanmou, respè, kouraj, disiplin, entegrite ak klate pran fòm.

Nou bay epi nou resevwa benediksyon toutotan n ap pran swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi nou mache nan lanmou, bienveyans ak lespri abondans nan tout sa nou di epi tout sa nou fè.

Nou se Youn.

"Se Mèt Kò Ki Veye Kò"

~   pwovèb kreyòl

Nou tout se gadyen esans sakre nanm limanite.

Jan mwen koute lapèl pou ekilib ak amoni wonn sakre limanite vin louvri lespri m, sa gen plis pase 20 lane, pou m travay sou reyònman nosyon Kadanse wonn sakre sivilizasyon nou ki ka relye chak grenn moun ak esans sakre nanm limanite.

Sete nan epok la yon evidans nan nannan nanm mwen. Jodi a, se yon egzijans enkontounab.

Bezwen nan tan an te pou pwouve egzistans mwen ki gen souch li nan gran sivilizasyon pwogresis ki se eritaj filyasyon m ak zansèt yo. 

Konviksyon jodi a, se ke tout moun dwe rekonèt fòs esans zansèt yo ki depase tan, epi ki toujou la, nan mezi nou pare.

Sivilizasyon endijèn, kemèt / nibyen epi karayib, kenbe anndan yo esans wonn sakre limanite tankou yon flanm ki pap janm tenyen.

Mete plis limyè sou yo epi montre aklè reyònman kilti sa yo, se favorize monte nivo konsyans tout moun.

Lè nou pran flanm lan, apresye li, fè kò ak li avèk respè, kouraj epi entegrite, nou asire ekilib ak amoni nan tout sa n ap viv, pou tèt nou epi pou tout limanite.

Kote vanyans sa soti?

Kòm mwen fèt Ayiti, mwen pote rasin endijèn, kemèt/nibyen ak karayib nan kò mwen, nan zantray mwen.

Lide reyònman Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou an vin enpoze li pandan etid lang ak vèvèy atizay mwen nan Inivèsite Otawa. Alòs, mwen te plis nan bibliyotèk pase nan klas. Pou kòz...

Bèl bibliyotèk gran enstitisyon sa a te ranpli ak dokiman sou listwa vèvèy ak kilti endijèn, kemèt/nibyen epi karayib. Yon pakèt richès anverite.

Men kwè l, pa kwè l, pa te gen anyen nan fòmasyon inivèsite a, teyorik tankou pratik, sou istwa vèvèy atizay ak kilti endijèn, kemèt/nibyen epi karayib, tankou si yo pa te gen egzistans pwòp yo.

Eta bagay sa a, te vin chèche m byen lwen; lemonn te eksprime aklè ke mwen pa genyen egzistans pwòp. Kòm nou konnen Nou se Youn, remete lòd esansyèl.

Mwen pran desizyon pou mwen mete limyè sou limanite nan tout entegralite li. 

"Yon fanm an amoni ak lespri l, se tankou larivyè k ap desann. Li mache kote pou l ale san pretansyon epi li rive kote l gen pou l rive
pare pou li chèfmèt tèt li san kondisyon."  

 Maya Angelou

Se la fòs vanyans sa soti.


Nou tout se endijèn

Eske w konnen nou tout se endijèn?

Pèp endijèn simaye nan tout kontinan sou planèt la.

Tout moun gen konsyans ke yo viv anpil diskriminasyon pou mete yo ba nèt epi elimine yo. Anpil kote, sa senble yon reyisit annaparans.

Tout moun ka wè ke andepidetou, yo rive kenbe vivan esans kilti zansèt ki se eritaj yo.

Memwa eritaj sa viv nan chak grenn moun.

"Moun ki pa ka renouvle nesans li ap pare lanmò li"

 ~   Bob Dylan

Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou

Konsèp Kadanse wonn sakre sivilizasyon nou se yon rechèch aksyon ki gen pou baz revandikasyon entegrite listwa limanite epi rekonesans valè fondamantal chak moun, chak pèp.

Entegrite sa a, nou ka rekonèt li nan fon zantray nou.

Entegrite sa a vin monte nivo konsyans nou ke nou nan malè paske nou pa konnen pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj

Se pwojè pou montre ke tout bon, nou nan malè paske nou pa nan konnen pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj, kap pran fòm Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou.

Pwojè sa a se kote revolisyon lanmou, respè ak kouraj ap pran plas dofis. N ap sèvi ak eritaj lakonesans sajès zansèt yo, anpatikilye rasin kadanse kilti endijèn, kemèt/nibyen epi karayib. Pwomosyon ak difizyon rasin sajès zansèt yo ap ede pran konsyans mouvman sakre fondamantal pou ekilib ak amoni alawonnbadè, tout moun ak tout sivilizasyon ki toujou gen nanm dwe mennen.

Pwojè sa a nan anfans li.

Vizyon pwojè a kenbe gran eleman sa yo:

  • estrikti pou echanj lokal ak entènasyonal k ap ankouraje difizyon eritaj rasin zansèt yo

  • sant rechèch pou ankouraje echanj lakonesans eritaj rasin zansèt yo

  • fòmasyon kadanse nou ak vèvèy pèfòmans epi atelye tematik sou byennèt prezans total nou atravè konsyans mouvman nou

  • modèl boutik ekitab epi biznis pwogresis tankou modèl jenerozite **Daana a

  • Konplèks imobilye ak rezidans, boutik, teyat, estidyo, baji, elatriye pou materyalize echanj yo

Revolisyon kadansenou.com, louvri pòt sou nannan esans vizyon Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou. "Pa Lage Sa", Belo ak Mandela sa a, se pawòl ki ka nouri volonte nou pou nou rapouswiv tout verite konsyans mouvman nou pou nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj.

Prensip Wonn Sakre Nan Lemonn

Ayiti : 12 Prensip Bwa Kayiman

"Tanbou rada gen yon son pou-l ba-w Lè kè nèg isit kontan vre pitit"

~  Feliks Moriso-Lewa (Dyakout) 

** an fransè

Kadanse gadyen wonn sakre sivilizasyon nou nan jounen jodi a...

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou, Respè ak Kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans pou tout jenerasyon.
° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts