Pataje kadanse w pou lavi! 

Pawòl pou ou...

Gadyen wonn sakre sivilizasyon nou nan jounen jodi a...

Onè: Kadanse Revolisyon Lanmou ak Respè > Nou se Youn > Wonn Sakre  ekri pa  Turenne Joseph (Tilarenn Solèy)

Nou tout pote anndan nou esans sakre sivilizasyon nou se desandan yo. 
Yon fòs elemantal. Fòs elemantal paske se sous, se souch, se rasin nou.

Konsyans pwisans enèji esans sakre nou fondamantal pou retabli ekilib ak amoni nan wonn limanite ki konpwomèt.

Nou se gerisè. Nou se kreyatè. Nou fè youn ak latè, linivè epi lenfini.

Lanmou se lwa nou. Respè ak Serenite se zam nou.

Nou pran epi mennen chak jou san reprezay, san pè. Nou kite respè, lanmou, disiplin, klate ak kouraj sèlman pran fòm. Ak benediksyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou, nou bay epi resevwa, nou mache nan lanmou, bienveyans ak lespri abondans nan tout sa nou di epi tout sa nou fè.

Nou se Youn.

"Se Mèt Kò Ki Veye Kò"

~   pwovèb kreyòl

Nou tout se gadyen esans sakre nanm limanite.

Jan mwen koute lapèl pou ekilib ak amoni wonn sakre limanite vin louvri lespri m, sa gen plis pase 20 lane, pou m travay sou reyònman nosyon Wonn sakre sivilizasyon nou pou relye chak grenn moun ak esans sakre nanm limanite.

Sete nan epok la yon evidans.  Jodi a, se yon egzijans ki pran rasin nan nannan nanm mwen.

Bezwen nan tan an te pou pwouve egzistans mwen ki gen souch li nan gran sivilizasyon pwogresis ki se eritaj filyasyon m ak zansèt yo. 

Konviksyon jodi a, se ke tout moun dwe rekonèt fòs esans zansèt yo ki depase tan, epi ki toujou la, nan mezi nou pare.

Sivilizasyon endijèn, kemèt / nibyen epi karayib, kenbe anndan yo esans wonn sakre limanite tankou yon flanm ki pap janm tenyen.

Mete plis limyè sou yo epi montre aklè reyònman kilti sa yo, se favorize monte nivo konsyans tout moun.

Lè nou pran flanm lan, apresye li, fè kò ak li avèk respè epi entegrite, nou asire ekilib ak amoni nan tout sa n ap viv, pou tèt nou epi pou tout limanite.

Kote vanyans sa soti?

Kòm mwen fèt Ayiti, mwen pote rasin endijèn, kemèt / nibyen ak karayib nan kò mwen, nan zantray mwen.

Lide reyònman Wonn Sakre Sivilizasyon Nou an vin enpoze li pandan etid lang ak atizay mwen nan Inivèsite Otawa. Alòs, mwen te plis nan bibliyotèk pase nan klas. Pou kòz...

Bèl bibliyotèk gran enstitisyon sa a te ranpli ak dokiman sou listwa vèvèy ak kilti endijèn, kemèt / nibyen epi karayib. Yon pakèt richès anverite.

Men kwè l, pa kwè l, pa te gen anyen nan fòmasyon inivèsite a, teyorik tankou pratik, sou istwa atizay ak kilti endijèn, kemèt / nibyen epi karayib, tankou si yo pa te gen egzistans pwòp yo.

Eta bagay sa a, te vin chèche m byen lwen; lemonn te eksprime aklè ke mwen pa genyen egzistans pwòp. Kòm nou konnen Nou se Youn, remete lòd esansyèl.

Mwen pran desizyon pou mwen mete limyè sou limanite nan tout entegralite li. 

"Yon fanm an amoni ak lespri l, se tankou larivyè k ap desann. Li mache kote pou l ale san pretansyon epi li rive kote l gen pou l rive
pare pou li chèfmèt tèt li san kondisyon."  

 Maya Angelou

Se la fòs vanyans sa soti.


Nou tout se endijèn

Eske w konnen ke nou tout se endijèn?

Pèp endijèn simaye nan tout kontinan sou planèt la.

Tout moun gen konsyans ke yo viv anpil diskriminasyon pou mete yo ba nèt epi elimine yo. Anpil kote, sa senble yon reyisit annaparans.

Tout moun ka wè ke andepidetou, yo rive kenbe vivan esans kilti zansèt ki se eritaj yo.

Memwa eritaj sa viv nan chak grenn moun.

"Moun ki pa ka renouvle nesans li ap pare lanmò li"

 ~   Bob Dylan

Esans Wonn Sakre Sivilizasyon Nou

Konsèp Wonn sakre sivilizasyon nou sa a se yon rechèch aksyon ki gen pou baz revandikasyon entegrite listwa limanite.

Entegrite sa a, nou ka rekonèt li nan fon zantray zèt nou.

Entegrite sa a vin monte nivo konsyans nou ke nou nan malè paske nou pa konn kadanse lavi a.

Pwojè pou montre ke tout bon, nou nan malè paske nou pa konn kadanse lavi a, ap pran fòm sou non Kadans Wonn Sakre Sivilizasyon Nou.

Pwojè sa a se kote eritaj lakonesans zansèt yo pran plas dofis, nan pozisyon pou sèvi, fè pwomosyon epi difize rasin sajès zansèt yo, anpatikilye kadans kilti endijèn, kemèt / nibyen epi karayib.

Pwojè sa a nan anfans li.

Estrikti pwojè a ap swiv fòm sa a:

  • estrikti pou echanj lokal ak entènasyonal k ap ankouraje difizyon eritaj sansib nou

  • sant rechèch pou ankouraje echanj lakonesans eritaj sansib nou

  • bibliyotèk entènasyonal ak boutik ekitab

  • klas kadanse nou ak  vèvèy pèfòmans epi atelye tematik sou byennèt prezans total nou atravè mouvman ak konsyans

  • teyat ak estidyo pou echanj atistik, kiltirèl epi lokasyon

  • modèl biznis pwogresis tankou modèl jenerozite **Daana a

  • Konpayi vèvèy kadanse nou nan rezidans pèmanan

  • sant pou biznis epi konplèks imobilye rezidansyèl pou materyalize echanj yo

Kadansenou.com, louvri pòt sou nannan esans vizyon Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou. "Pa Lage Sa", Belo ak Mandela sa a, se pawòl ki ka nouri volonte nou pou nou rapouswiv tout verite konsyans mouvman nou.

Prensip Wonn Sakre Nan Lemonn

Ayiti : 12 Prensip Bwa Kayiman

"Tanbou rada gen yon son pou-l ba-w Lè kè nèg isit kontan vre pitit"

~  Feliks Moriso-Lewa (Dyakout) 

** an fransè

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou ak respè pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè ak abondans pou tout jenerasyon.
Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../