Solo Build It! Results

kadanse BLOG nou

kadanse blog lespri ekilib ak amoni | esprit d'équilibre et d'harmonie | balance and harmony spirit...

Onè  >  kadanse blog nou


kadanse swen tèt nou pou konkèt tèt nou oswa lajwa prezans total nou.
N ap viv nan yon monn ki sanble konplètman chavire.

Yon sèl bagay nou tout bezwen se lanmou.

Men nou kole nan wout ak tout jan lasosyete, fanmi, zanmi make nou.

Nou kole nan wout ak tout zak epi enfòmasyon lafindimond lidè ofisyèl ap voye monte.

Nou kole nan wout nan brase tout jan nou wè pou nou jwenn lavi nou panse nou bezwen pou nou jwi lakontantman.

Poutan lavi se nou, kadanse nou se lavi.

Nou se sous lavi lè nou kadanse nanm louvri, lib.

Mache kontre, ak tèt ou, ak ki moun ou ye tout bon...

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon. Mache ak entansyon ekilib ak amoni fèm epi chemen va louvri...

Ou konn se ne pa ne yon bèl gòl kann pouse
~ Serge Madhère

Chak jès se yon mouvman pou defye lanmò
~ Rudolf von Laban

Kadanse nou ap sove lemonn
Jeffrey Page


Danse en soin de soi à la conquête de soi où la joie d'Être.
Nous vivons dans un monde qui semble complètement chaviré.

Notre besoin fondamental est d'amour.

Nous sommes bloqués par les empreintes que nous laissent la société, la famille et les amis.

Nous sommes bloqués par les méfaits et les informations de fin du monde que nos leaders officiels propagent.

Nous sommes bloqués à s'évertuer dans le courant comme on conçoit de vivre pour être heureux.

Pourtant nous sommes la vie. Notre danse est vie.

Nous sommes sources de vie comme nous dansons l'âme libre.

Marche vers toi-même, vers ton identité profonde...

Tout commence par une intention. Marche avec l'intention ferme d'équilibre et d'harmonie et les chemins s'ouvriront...

Le plus important dans la danse, c'est de libérer l'âme
~ Shiro Daimon

Tout geste est mouvement contre la mort
~ Rudolf Van Lavan

La danse sauvera le monde
Jeffrey Page


Dances of self care to self-conquest or the joy of Being.
We live in a world that seems completely upside down.

All we need is love.

But, we are blocked by society, family and friend's imprint.

We are blocked by mischiefs and end of the world information official leaders are playing with.

We are blocked working ourselves to live the life we think we need to be happy.

But we are life. Our dances breath life.

We are sources of life as we dance soul free.

Move towards your inner self, your truest identity...

Everything begins with an intention. Move with the firm intention of balance and harmony and the way will open...

Dance is a safe kind of high
~ Tilarenn

Every gesture is a movement against death
~ Rudolf Van Laban

Dance will save the world
 Jeffrey Page

lespri lajwa nou ak lanmou | esprit de joie et d'amour | love and joyful living spirit (kadansenou.com)

nouvèl piblikasyon  >  nouvelles publications  >  new publications

Mwen kadanse paske mwen fè kò ak legzistans anmouvman lib

Mwen kadanse, se yon bèl espas otentik pou w pataje santiman w, espwa w, lanmou mouvman lib, defi swen tèt ou, kadans prezans total ou, kadanse w pou lavi...

Continue reading "Mwen kadanse paske mwen fè kò ak legzistans anmouvman lib"

Je danse, je me réincarne dans le rythme vital du mouvement libre

Je danse: ton espace authentique et convivial pour partager tes sentiments, ton amour, ta joie, ta pleine présence, tes défis de soin de toi, ta danse à la vie.

Continue reading "Je danse, je me réincarne dans le rythme vital du mouvement libre"

I dance, I embody that I exist within movement's vital rhythm set free

I Dance! is your awesome place to share your feelings, your love, your joy, your mindful presence and self care challenges, your dances to life....

Continue reading "I dance, I embody that I exist within movement's vital rhythm set free"

Wisely start a business online & thrive mindfully: My story + other's

My story + other's on how to start a business online with tried and true steps, proven real results, no bias, way ahead from the mass & bummers like urban myths

Continue reading "Wisely start a business online & thrive mindfully: My story + other's"

Revitalizing the exhausted body by Thomas Talawa Prestø

In this article I will discuss three terms. I do this to make visible the invisible connections between the three concepts. The first theme, decolonization,

Continue reading "Revitalizing the exhausted body by Thomas Talawa Prestø"

International Dance Day:
Québec Message from Louise Lecavalier

Québec Message for International Dance Day 2019 | Louise Lecavalier from Québec Danse on Vimeo. Dancing... Dancing to name the moment Dancing

Continue reading "International Dance Day:
Québec Message from Louise Lecavalier"

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier

Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse. Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse pwezi po

Continue reading "Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier"

Le Regroupement québécois de la danse présente le Message québécois de la Journée internationale de la danse 2019

Message québécois de la Journée internationale de la danse 2019 | Louise Lecavalier from Québec Danse on Vimeo. Danser...

Continue reading "Le Regroupement québécois de la danse présente le Message québécois de la Journée internationale de la danse 2019"

La danse et le quotidien

Croyez-vous que la danse fait du bien au quotidien dans toutes les modes et les sphères de vie à la portée de tous? C'est ce qu'à fait titiller à mon

Continue reading "La danse et le quotidien"

La danse : un mouvement intemporel vers un collectif uni

La danse est un art qui transcende le temps et l'espace. C'est une expression qui ramène l'humain à la source. C'est un passage universel vers un éveil

Continue reading "La danse : un mouvement intemporel vers un collectif uni"

When all else fails...

...dance says it all... it speaks words that cannot be spoken, emotions that cannot be understood, and spiritual connections and understanding that

Continue reading "When all else fails..."

Kado Pawòl kadanse n/ Citations de danses en cadeau/ dance quotes gift

Kado rekèy pawòl kadanse nou ak lanmou pou ou | Recueil de citations de danse en cadeau pour toi avec amour | Dance quotes gift from me to you with love

Continue reading "Kado Pawòl kadanse n/ Citations de danses en cadeau/ dance quotes gift"

Danse Bazaar en sublime mouvement conscient

Danse bazaar en sublime mouvement conscient, ressources alignées à la pleine conscience pour nous baigner de rythmes infinis vers l'équilibre et l'harmonie ultime.

Continue reading "Danse Bazaar en sublime mouvement conscient"

Dance shop to conscious movement sublime rhythm, your innate dancewear

Dance shop to conscious movement rhythm as your innate dancewear, carries on resources to mindful presence & self-conquest light to divine balance and harmony.

Continue reading "Dance shop to conscious movement sublime rhythm, your innate dancewear"

Kadanse nou se pwisans revolisyon lanmou ak respè aksesib fasil

Kadanse nou se revolisyon lanmou ak respè. Nou viv eksperyans kadanse nou kòm kle metrès konsyans mouvman nou ak prezans total nou lib elibè.

Continue reading "Kadanse nou se pwisans revolisyon lanmou ak respè aksesib fasil"

La danse, la puissance de ta pleine conscience simplement accessible

Vis la danse telle la clé maîtresse à ta pleine présence, ta pleine conscience libre. Communication dans l'amour universelle et honnête assurée.

Continue reading "La danse, la puissance de ta pleine conscience simplement accessible"

Dances spirit is easy access to our mindful conscious movement power

Experience dances as your mindful presence pivotal key towards your conscious freedom lifestyle, easily accessible. Universal love and honest communication assured.

Continue reading "Dances spirit is easy access to our mindful conscious movement power"

revolisyon kadansenou.com

kadanse nou se revolisyon lanmou ak respè | danse en révolution amour & respect | Mindful dances love & respect revolution

Continue reading "revolisyon kadansenou.com"

Nou se Youn pou nou bay youn lòt limyè nou

Nou se youn pou nou kreye, asire, byennèt ak richès total entegral pou tout jenerasyon, kare pou nou tout kadanse lavi a djanm, anfòm total kapital

Continue reading "Nou se Youn pou nou bay youn lòt limyè nou"

Vèvèy kadanse pèmèt nou viv eritaj zansèt yo sere nan patrimwan nou

Vèvèy kadanse atravè rit nan lemonn ranmase, ak enèji vital nou, eritaj zansèt yo sere nan patrimwan nou. Vitalite yo pran elan nan mouvman nou pou nou fè kò ak rasin nou.

Continue reading "Vèvèy kadanse pèmèt nou viv eritaj zansèt yo sere nan patrimwan nou"

12 Prensip Bwa Kayiman kòm patrimwan ki abite nou

Prensip Bwa Kayiman montre baz ideyolojik moun zile Kiskeya Ayiti ki revolte pou libète tèt pèp nwa a. Eske yo ka ede nou simante yon tèt ansanm tout bon jounen jodi a?

Continue reading "12 Prensip Bwa Kayiman kòm patrimwan ki abite nou"

Kijan pou nou sonje Papa Desalin?

Janjak Desalin

Bayyinah Bello komemore chak ane nesans Jan Jak Desalin ki louvri je sou tè sa a yon 20 septanm... Se jou sa nou fete papa nou, papa nanchon nou, papa peyi Ayiti nou. Se jou sa nou fete fòs lavi nèg ki te kraze systèm esklavajis mondyal la.

Bayyinah Bello se pwofesè epi istoryèn ki konsentre enèji li, jounen jodi a, nan konstwisyon FONDASYON FELISITE pou rechèch istorik. Bi iltim fondasyon an se pou enstore yon sistèm edikasyon kote tout ayisyen ak ayisyèn gen konsyans fòs li paske li konn tèt li epi li gen konfyans nan kapasite li pou byennèt alawonnbadè.

Continue reading "Kijan pou nou sonje Papa Desalin?"

Sacred circles of our civilizations carriers, today...

We all carry within the essence of our civilizations as a sacred element. This awareness is fundamental to restore the compromised balance and harmony within the human chain sacred circles.

Continue reading "Sacred circles of our civilizations carriers, today..."

Gadyen wonn sakre sivilizasyon nou nan jounen jodi-a...

Nou tout pote anndan nou esans wonn sakre sivilizasyon nou se desandan yo, yon fòs elemental. Konsyans sa fondamantal pou retabli ekilib ak amoni wonn limanite.

Continue reading "Gadyen wonn sakre sivilizasyon nou nan jounen jodi-a..."

Porteurs des cercles sacrés de nos civilisations aujourd'hui...

Nous portons en nous l'essence intemporelle de nos civilisations, conscience fondamentale pour rétablir l'harmonie compromise des cercles sacrés de la vie.

Continue reading "Porteurs des cercles sacrés de nos civilisations aujourd'hui..."

Danse ton énergie vitale au rythme de ton essence intemporelle

L'énergie vitale sacrée de ton essence intemporelle que tu touches par la danse la distingue en classe à part de toute autre activité physique

Continue reading "Danse ton énergie vitale au rythme de ton essence intemporelle"

Lekòl kadanse nou se batman kè eritaj patrimwan mondyal nou

Lekòl kadanse nou se batman kè eritaj patrimwan mondyal nou kadanse tradisyon gen pouvwa fè nou vwayaje nan kilti pa nou ak nan tout lòt kilti nan lemonn

Continue reading "Lekòl kadanse nou se batman kè eritaj patrimwan mondyal nou"

Nous sommes Un pour nous apporter mutuellement notre lumière

Nous sommes Un pour créer des cercles de mieux vivre et de richesses intégrales durables, prêt.e.s à ce que toutes et tous vibrent en accord total avec son essence profonde.

Continue reading "Nous sommes Un pour nous apporter mutuellement notre lumière"

We are One to bring our light to each other

We are One to bring our light to each other and uplift each other, to dance life in total health and fitness and positive agreements...

Continue reading "We are One to bring our light to each other"

Kwanzaa Nguzo Saba (Seven Principles of Kwanzaa) by Dr. Maulana Karenga

kwanzaa candles
In these times of winter storms and worst weather to come, let us find in the celebration of Kwanzaa remembrance, reflection and recommitment which speaks to our constant striving and struggle to bring and sustain good in the world, indeed, to repair, renew and remake ourselves in the process and practice of repairing, renewing and remaking the world. For in a real sense, the history of Kwanzaa mirrors the history of our people, striving ever upward, refusing to be diverted, dispirited or defeated.

And we have reached a crossroads where we need to draw upon all our inner strength, keep the faith, hold the line and not yield an inch or iota to evil and injustice anywhere.

Continue reading "Kwanzaa Nguzo Saba (Seven Principles of Kwanzaa) by Dr. Maulana Karenga"

Boutik kadanse nou: resous pou ede n pi byen jwi konsyans mouvman nou

Boutik kadanse nou chèche kote gen rit konsyans mouvman n ki mennen n pi fon nan lakonesans pou konkèt tèt nou, prezans total nou pou ekilib ak amoni alawonnbadè

Continue reading "Boutik kadanse nou: resous pou ede n pi byen jwi konsyans mouvman nou"

Astral insights by Mystic Mama / FULL MOON in Aries October 5th 2017

Inner Knowing art by Mystic Mama
...the power of our own inner knowing and truth...

Continue reading "Astral insights by Mystic Mama / FULL MOON in Aries October 5th 2017"

31 Africa Culture Dance Quotes

31 core values of Africa culture dance quotes where inherent artivists are reveal from the spirit of the land

Continue reading "31 Africa Culture Dance Quotes "

My dances in vibrant mindful self-conquest | Turenne / Tilarenn Solèy

My life landmarks and short bio | My dances are vibrant mindful presence in embodied self care to self-conquest through joyful conscious movement

Continue reading "My dances in vibrant mindful self-conquest | Turenne / Tilarenn Solèy"

39 indigenous culture dance quotes from around the world

39 mindful indigenous culture dance quotes, and growing, from native indian and aboriginal people in America, Australia and all over the world

Continue reading "39 indigenous culture dance quotes from around the world"

Pasyon kadanse lapèl zansèt yo avive memwa zantray mwen

Pasyon kadanse tradisyon mete kò m alekout lapèl zansèt yo. Pi gran memwa ki egziste se memwa kò nou, se memwa zantray nou

Continue reading "Pasyon kadanse lapèl zansèt yo avive memwa zantray mwen"

Drapo'm nan - Belo & Friends

Mwen renmen tèt ansanm sa a sou enspirasyon tout tribi yo ki te met tèt ansanm pou chanjman lavni nou pou n mache ak fòs kouraj yo, tèt dwat epi nanm vanyan...

Continue reading "Drapo'm nan - Belo & Friends"

Une école de danses: un battement de cœur de notre patrimoine mondial

Une école de danses est un battement de coeur de notre patrimoine mondial te fait voyager au coeur des traditions en danses que ce soit en mode style de vie ou simplement pour apprendre de temps en temps, ici et là.

Continue reading "Une école de danses: un battement de cœur de notre patrimoine mondial"

Contact form to reach us and a little tour

You are welcome to use our contact form to reach us. You also have a little tour of different ways you can engage in this soul rhythm house, a well to conscious movement artivist revolution journey.

Continue reading "Contact form to reach us and a little tour"

Ethnic dance in world traditional music and dances to blossom in deep joy...

Ethnic dance in world traditional music and dances are rich and diverse channels to blossom in deep and timeless joy, with distinctive characterics from folkdance to performing arts dance.

Continue reading "Ethnic dance in world traditional music and dances to blossom in deep joy..."

Ma danse en vibrante quête de soi | Turenne / Tilarenn

Je suis Turenne / Tilarenn. Voici un résumé de ma danse en vibrante quête de soi dans la joie du mouvement conscient vers ma pleine présence, toujours

Continue reading "Ma danse en vibrante quête de soi | Turenne / Tilarenn"

Kadanse mwen se konkèt tèt mwen | Turenne Joseph / Tilarenn Solèy

Jalon ak biografi mwen: Kadanse mwen se chemen konkèt tèt mwen, pou m rekonèt vwa mwen ki valid pou revolisyon lanmou ak respè pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Continue reading "Kadanse mwen se konkèt tèt mwen | Turenne Joseph / Tilarenn Solèy"

153+ Pawòl kadanse nou, pawòl lanmou, sajès pou ekilib nou alawonnbadè

153+ Pawòl kadanse nou ki gen sajès ak pwisans lanmou, mo majic pou kò, kè, tèt, lespri ak nanm nou/ Pataj ak tout moun toupatou pou ekilib epi amoni alawonnbadè

Continue reading "153+ Pawòl kadanse nou, pawòl lanmou, sajès pou ekilib nou alawonnbadè"

315+ citations de danses, pensées, dictons & proverbes au besoin

Citations de danses par auteur et culture. 315+ pensées, dictons et proverbes célèbres et moins célèbres. Mots magiques triés au volet pour toi à point nommé.

Continue reading "315+ citations de danses, pensées, dictons & proverbes au besoin"

375+ Dance quotes, inspirational heart, body, mind, spirit, soul muses

375+ Dance quotes as words, thoughts, sayings, ideas & magic moments, observations & testimonies from all the people as heart, body, mind, spirit & soul muses

Continue reading "375+ Dance quotes, inspirational heart, body, mind, spirit, soul muses"

12 Bwa Kayiman Principles as a heritage of reference

12 Bwa Kayiman Principles reveals the rigourously gained emancipation of the black people through revolt. Can we build sustainable concertation on those principles today?

Continue reading "12 Bwa Kayiman Principles as a heritage of reference"

12 Principes Bwa Kayiman en héritage à s'approprier

Principes Bwa Kayiman: base idéologique rigoureuse d'émancipation du peuple noir à Ayiti. Peuvent-ils mieux servir aujourd'hui à notre mieux vivre concerté?

Continue reading "12 Principes Bwa Kayiman en héritage à s'approprier"

Formulaire de communication et tour de bienvenue

Formulaire pour toute communication avec nous suivi d'un tour de bienvenue dans cet espace de pleine présence et de partage en révolution amour et respect

Continue reading "Formulaire de communication et tour de bienvenue"

Onè  >  kadanse blog 


Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../