Men zouti pou w pran kontak pou nou pale alèz epi kèk mo pou onore prezans ou ak yon ti kado


                    

Onè! Ou lakay ou! Mwen kontan w la!

Mwen kontan nou kontre nan espas sila pou nou pataje! Pa gen 2 tankou w! Byenveni!

Pou kominike avè m, itilize fòmilè a oswa youn nan medya sosyal ki disponib sou paj la, kote w pi alèz.

Kèk mo pou onore prezans ou ap swiv anplis avèk yon ti kado.

Annou pale...

Kontak / Communication / Contact

***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
* All fields followed by an asterisk must be filled in....

***kopye mo ki anba la...
**Copiez le mot ci-dessous...
*Please enter the word that you see below...

  

Se onè pou nou devlope konsyans prezans total nou oswa lajwa pwofonde konkèt tèt nou ak mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè

Onè pou ou sou revolisyon kadansenou.com <br> Pou kominike avè m, itilize fòmilè a oswa youn nan medya sosyal, ki disponib sou paj la, kote w pi alèz. | Tilarenn Solèy Kadansenou (Turenne Joseph)Onè pou ou sou revolisyon kadansenou.com
Pou kominike avè m, itilize fòmilè a oswa youn nan medya sosyal, ki disponib sou paj la, kote w pi alèz. | Tilarenn Solèy Kadansenou (Turenne Joseph)

Nou touche esans vitalite nou ak prezans total nou.

Prezans total ou kenbe konsyans kadanse w sou ritm esans sakre w, kadanse w sou ritm mouvman revolisyon kiltirèl kadanse respè, je klè epi entegrite ekilib ou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Kadanse w avive pwisans fòs enteryè w pou fasilite prezans total ou.

Kadanse w kenbe pwisans esansyèl pou w entegre ritm mouvman revolisyon kiltirèl kadanse esans sakre w ki djanm ak fòs anplis revolisyon kiltirèl, fòs revolisyon espirityèl, sosyal, politik epi ekonomik apati de konsyans mouvman w.

Pwisans ritm mouvman revolisyon kiltirèl kadanse esans sakre nou gen fòs mouvman ekilib pou w pi byen viv, ak lafòm total kapital, kè ak nanm, kò, tèt ak lespri ou nan lajwa fondamantal.

Nan kè vwayaj sila, nou pwofonde konkèt tèt nou ak konsyans pwisans prezans total nou nan lemonn.

Nou se Youn!

Nou pwoklame epi pataje bèl pwisans prezans total nou ak lemonn antye nan lespri abondans san kontrent, san gade dèyè. Pa neglije pran kontak pou nou pale.

Mouvman revolisyon kiltirèl avè w pou nou kadanse sou ritm esans sakre nou

Nou bezwen kadanse sou ritm lanmou je klere, respè ak lajwa, epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt absoliman pou nou kanpe djanm ak ritm amoni esans sakre nou, alawonnbadè, san kontrent!

Mouvman Revolisyon Kiltirèl Avè w pou nou kadanse sou ritm esans sakre nou louvri espas.

Pale pawòl eksperyans ou, entansyon w, angajman w, defi, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, defi kadanse w sou ritm esans sakre w...

Mete etensèl ou nan jounen sila, bay tèt ou louvèti pou tout kapasite prezans total ou deplwaye.

Pale ak bon jan ritm pawòl kè ak kò w, jan w pito.

Ou ka touche m epi touche anpil moun, pi wo, pi lwen pase nou ka imajine. 

♥ Chimen limyè sa, sou ritm mouvman revolisyon kiltirèl kadanse rasin nou, pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥


Ou mèt kòmanse pataje touswit.

Ou ka fè konesans avè m pi plis sou Mwen Kadanse Konkèt Tèt Mwen. Pa neglije pran kontak pou nou pale tou.

Mwen ankouraje w kite zèt ou viv chalè chak moman, aprann, apresye epi engaje nan pwisans jounen sila a sou kadans entegrite kè ak nanm, kò, tèt ak lespri nou.

Ritm pran kontak pou nou pale alèz

Ritm se fondasyon, eleman esansyèl, sous lespri, nannan tout mouvman. 

Se ak ritm mouvman mwen pi alèz pou m kominike.

Se yon defi enpòtan pou mwen sèvi ak mo sitou pou eksprime esans immateryèl ritm mouvman revolisyon kiltirèl pou nou kadanse sou ritm esans sakre nou. 

Vitalite revolisyon kadansenou.com kanpe ak ekspètiz mwen devlope avèk lojisyèl biznis (Solo Built It)* ki ede m kenbe kontak avè w.

Vitalite revolisyon kadansenou.com ede m tou pataje avè w pwisans mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou sou ritm esans sakre nou avèk otantisite, vanyans epi entegrite.

Pa neglije pran kontak pou nou pale alèz.

Pran plezi vanse nan jounen sa

Nou se Youn!

Prezans total ou ak respè, je klere epi entegrite ekilib ou ki toujou ap fèt, se chemen amoni alawonnbadè.

Chak mo nou vanse ak mouvman pwofonde konkèt tèt nou epi konsyans pwisans prezans nou nan lemonn.

Kadanse pou kè w bat ak tout pwisans ritm enèji esans sakre lavi w.

Kite lespri w kadanse reyalite ritm esans enfini w!

Sonje pran kontak pou nou pale alèz.

* enfòmasyon an anglè sèlman

Zouti pou w pran kontak pou nou pale alèz epi Onè prezans ou ak yon ti kado

♥ Chimen limyè sa, sou ritm mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Pataje vèvèy defi prezans total ou pou konkèt tèt ou. Depoze kadanse w!

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans, fòs, angajman, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

♥ Chimen limyè sa, sou mouvman revolisyon kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma

ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak verite lasante epi entegrite diyite nou.

Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, sou ritm mouvman revolisyon kiltirèl pran swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Se mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.

Nou tout kadanse lavi ak tout bagay, tout kote epi tout moun. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi.

Mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou sou ritm esans sakre nou ak pwisans prezans total nou se sous pi byen viv alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kadanse sou ritm respè, je klè, ak entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè, alenfini.


Onè Nana nou yo! Onè Baba nou yo! Onè Zansèt nou yo! Onè Legba! 

Pou nou louvri pòt pou ede nou mete tout baryè atè, pou ede nou nouri kannal bon jan kominikasyon pozitif.

Pou nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon fè epi refè ekilib lavi a.

Pou nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Pou nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre nou.

Pou nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans sakre nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Pou nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans epi toujou kenbe angajman nou djanm ak verite esans sakre nou.

Pou nou ede nou konprann tèt nou toujou pi byen pou nou pa janm viv ak laperèz.

Pou nou ede nou vwayaje ak kè leje kote pou nou aprann kadanse toujou plis sou ritm respè, je klè, epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Pou nou ede nou louvri chimen pou pitit fi ak pitit gason nou toujou viv ak amoni kè ak nanm, kò, tèt ak lespri yo.

Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj abondans, revolisyon kadanse nou sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib pwisans gadyen esans sakre kadanse nou ki toujou ap fèt, pou tout jenerasyon, alawonnbadè.