Boutik resous pou nou pwofonde rit siblim inevitab revolisyon kiltirèl kadanse prezans total ou


                    

Boutik resous sila pwofonde lakonesans pwisans konsyans rit siblim prezans total ouKonsyans ou nan tout mouvman reflete konsyans vibrasyon enèji ki nan tout bagay.

Konsyans ou nan tout mouvman mennen konkèt tèt ou nan tout rit alenfini.

Chwa resous isit la vini avèk laswenyaj pou w byen anliyen prezans total ou ak esans sakre w.

Respè rit siblim revolisyon kiltirèl kadanse prezans total

Ou jwenn ekilib enèji lavi w nan pi byen konprann rapò esans nou youn ak lòt ak lemonn antye epi viv entegrite prezans total ou.

Boutik sila valorize enèji lavi nou ki fè pon pou nou pi byen kadanse esans nou. Enèji lavi nou deplwaye nan lemonn antye ak rit selebrasyon mouvman lanati. Se konsa nou anliyen ekilib enèji lavi nou nan tout mouvman nou ak tout siyifikasyon yo, nan tout levèy lespri nou aklè. 

Chwazi resous annakò ak sa ou bezwen konnen oswa pi byen konprann pou w rantre pi fon nan lakonesans aklè. Tout planèt la ap louvri chemen sou pwent dwèt ou...

Jounen sila pou... 

 • egize konsyans ou sou tout dimansyon epi memwa kò w sou ouvèti ki nesesè. 

 • enpòtans koneksyon w toujou pi fò ak pwòp tèt ou.
   
 • favorize konsyans pou w apresye pi fò, pi fon, esans enéji lavi w, depase tan tout bon. 

Kategori 

Deklarasyon entegral:
Mwen kwè nan onètete epi entegrite relasyon, opinyon ak idantite nou. Opinyon ki eksprime sou sit sa a se pwop pa mwen, sof si li deklare otreman. Mwen andose sèlman pwodwi ak sèvis ke mwen itilize e ke mwen kwè merite andosman mwen.

~ Tilarenn Solèy

Espas sila a se kote tradisyon kontre ak modènite


Si w rive isit la atoutaza nan fè rechèch, ou gen pou jwenn bèl trezò.

Nou pwofonde valè ak fòs koneksyon kadanse nou.

Valè tradisyon nan modènite epi benefis modènite jwenn nan tradisyon gen plis enpòtans pase tout konvansyon. 


Pran plas dofis pou w apreseye richès boutik resous pou nou pwonfonde rit siblim inevitab revolisyon kiltirèl sila

 • Ou sansib pou aprann sou diferans ak resanblans?

 • Ou vle obsève epi eksplore san limit?

 • Ou gen ouvèti pou fè vibrasyon w monte ak dekouvèt epi vizyon lemonn ki fouye verite tout bon?

Espas sila a ap ba w nannan pou yon vwayaj ekstraòdinè.

"Yon ti farinay lapli danse nan tout kò m... mwen chèche rèv lezòm... pou lavi fiti"

~   André Fouad

Enèji lavi nou tankou enèji linivè

Nou louvri lakonesans sou valè enèji ak fenomèn ki fè lawonn linivè. 

Chemen lalin montre nou kijan lavi a se yon kontinyte nan lawonn etènite.

Lawonn ankontiyite aklè nan tout mouvman natirèl mete kaba tout istwa ki di mouvman lavi a se yon liy dwat.

Mwa desanm, solstis ivè nan lenò pou rive nan solstis ete nan lesid, se pi fò sezon nan dòmi. Mwa desanm, se lè nou voye monte espwa jou yo pral gen plis lonbraj epi limanite ap nan jounen ki pi dous. Nou selebre espwa lawonn kontiyite lanati ki apre sezon semay pral janbe nan sezon rekòlt pou tout potansyèl abondans latè ouvri kò l. 

Nan jounen solèy ki pi long yo epi lè se solèy minwi nan lenò, tout kilti nan tout limanite nan lajwa rekonesans tout fòs enèji fètilite latè k ap bay san mande rete.

Enèji kadanse kontiyite lavi toujou rete prezan nan sezon dòmans tankou sezon levèy. Fètilite latè se pi gran imag flanm dife enèji vital nou ki pa janm tenyen epi k ap ban nou fòs lavi toutotan nou pèmèt li

Atizay

12 Prensip Bwa Kayiman
Ankèt antropoloji kiltirèl, zèv Pierre-Michel Chéry

Keleksyon liv, fim ak video

Yon ti koze ak sè m (Conversation avec ma soeur)Yon ti koze ak sè m by Gessica Généus
My rating: 5 of 5 stars

YON TI KOZE AK SÈ M se yon ti kanè ke m tounen li de tanzantan epi ke mwen renmen pataje tou. Li enliyen ak sa mwen kwè nou tout bezwen: aprann epi toujou kontinye kadanse lanmou, respè ak kouraj pou konkèt tèt nou pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

View all my reviews

Boutik resous pou nou pwofonde rit siblim inevitab revolisyon kiltirèl la ak kijan nou fè revolisyon vre? 

Nou fè revolisyon vre ak fil lyannaj nou, tout bon! 

Ou konnen revolisyon pa fèt sèlman ak kò fizik. Boutik sa pou ede louvri baryè pou nou kadanse esans nou lakay nou toupatou nan lemonn.

Nou bezwen fè youn ak kadanse fòs konsyans nou aklè pou:

 • anrasinman pi byen epi ankraj pi lwen pase tan

 • detant pou lekout tèt nou ak kò nou, debarase de tout tansyon, estrès ou blokaj 

 • kouran enèji ki koule pi byen pou ogmante kapital sante nou epi fonksyon entèn nou. 
   
 • lajwa fondamantal nan kè nou

 • ekilib epi entegrite nan lespri nou

Boutik resous pou nou pwofonde konsyans pwisans konkèt tèt nou se chimen n ap fè nou pou vanse mouvman revolisyon kiltirèl kadanse prezans total nou pou nou benyen alenfini nan rit ekilib epi entegrite alawonnbadè.

Kontinye ap aprann. Fè vibrasyon enèji lavi w, fòs gadyen esans sakre w, monte.

Boutik resous pou nou pwofonde rit siblim inevitab revolisyon kiltirèl kadanse prezans total nou

♥ Chimen limyè sa, sou ritm mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Pataje vèvèy defi prezans total ou pou konkèt tèt ou. Depoze kadanse w!

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans, fòs, angajman, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

♥ Chimen limyè sa, sou mouvman revolisyon kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma

ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak verite lasante epi entegrite diyite nou.

Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, sou ritm mouvman revolisyon kiltirèl pran swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Se mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.

Nou tout kadanse lavi ak tout bagay, tout kote epi tout moun. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi.

Mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou sou ritm esans sakre nou ak pwisans prezans total nou se sous pi byen viv alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kadanse sou ritm respè, je klè, ak entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè, alenfini.


Onè Nana nou yo! Onè Baba nou yo! Onè Zansèt nou yo! Onè Legba! 

Pou nou louvri pòt pou ede nou mete tout baryè atè, pou ede nou nouri kannal bon jan kominikasyon pozitif.

Pou nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon fè epi refè ekilib lavi a.

Pou nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Pou nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre nou.

Pou nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans sakre nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Pou nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans epi toujou kenbe angajman nou djanm ak verite esans sakre nou.

Pou nou ede nou konprann tèt nou toujou pi byen pou nou pa janm viv ak laperèz.

Pou nou ede nou vwayaje ak kè leje kote pou nou aprann kadanse toujou plis sou ritm respè, je klè, epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Pou nou ede nou louvri chimen pou pitit fi ak pitit gason nou toujou viv ak amoni kè ak nanm, kò, tèt ak lespri yo.

Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj abondans, revolisyon kadanse nou sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib pwisans gadyen esans sakre kadanse nou ki toujou ap fèt, pou tout jenerasyon, alawonnbadè.