Pasyon kadanse lapèl zansèt Ayiti

Nan pasyon kadanse lapèl zansèt Ayiti, mwen jwenn pi gran memwa ki egziste; memwa kò mwem, memwa zantray mwen. 

Konsa, mwen vin konprann tradisyon kadanse nou se yon eleman fondamantal nan tout kilti toupatou nan lemonn. Pèsòn pa ka sezi tande pwisans enèji kadanse nou kenbe.

Nou mèt vire l jan n vle, rejte l, aksepte l, bliye l, demonise l, onore l, li ret la tankou tout verite; yon evidans. Tout moun ki branche sou evidans sa a, ki pran vibrasyon pasyon kadanse tradisyon nou, kadanse wonn sakre nou, touche yon nivo konsyans ekstraòdinè.

Pasyon kadanse lapèl zansèt Ayiti sou chemen lonbrit rasin mwen

Mwen se pitit imigran ane 70 yo nan Kanada.

Tradisyon kadanse lapèl zansèt Ayiti pèmèt mwen vin jwenn chemen lonbrit rasin mwen.

Nan chèchè lavi miyò, papa m ak manman m sanble konprann ke tout sa ki pa yo menm miyò pase yo. Antouka, se mak sa yo kite sou mwen.

Men... Ay ya yay... kè m revòlte, kò m revòlte !

''Bay kou bliye, pote mak sonje'' 

 ~  Pwovèb kreyòl

Mwen vin konprann ke sa n ap chèchè ak tout nanm nou se sa nou jwenn. 

Konsa, mwen jwenn ak memwa kouche nan liv. Mwen jwenn ak medam k ap chèchè sa ki pa yo tankou mwen. Nou rasanble. Nou mete nou sou chemen lakonesans.

Nou jwenn ak yon dam, Dulia Berthaud, ki gen konsyans valè kilti nou epi ki gen jenerozite transmèt nou tout sa li kapab nan tradisyon kadanse Ayiti.

Kò mwen reponn prezan. Nanm mwen reponn prezan.

Mwen danse ak tout fyèl zantray mwen lapèl tradisyon zansèt Ayiti ki plante rasin yo nan filozofi Vodou.

Chèchè konnen, chèchè konprann

Nan chèchè konnen ak chèchè konprann, mwen leve dra sou siyifikasyon chak rit mwen jwenn pou mwen sa dekouvri lespri yo ti mòso pa ti mòso.

Richès sila, pou byen konnen li, pou byen konprann li epi byen layite li, se travay tout yon vi, se travay sou plisyè jenerasyon...

Mwen mete kouraj mwen devan pou m bwote nan espas sila a enèji vital ki nan zantray mwen ak tout sa m ap jwenn nan chèchè konnen.

Mwen angaje m pou m pataje lakonesans mwen sou kadanse nou ak reyònman yo nan tout kilti sou planèt la. Se sous lespri kreyativite solid. Se sous byennèt natirèl pou nou pa janm neglije. 

Mwen envite nou tout pataje defi kadanse esans nou.  


Pasyon kadanse lapèl zansèt Ayiti

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥
Espas limyè sa pou kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Espas limyè sa pou kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegrite diyite nou. Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, nan revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se kreyasyon revolisyon kadanse lanmou, respè, kouraj pou lajwa ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous lajwa ekilib ak amoni alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kreyasyon revolisyon kadanse lanmou, respè, kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè, kouraj pou lajwa ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre nan prezans total nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip epi toujou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis lajwa ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.

° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts