Aprann danse fasil

Aprann danse fasil sou kadans rit enèji vital nou.

San jijman, nou kite nanm nou vibre, lib.

Nou mete nou anmouvman ak senplisite menm jan nou pwofonde pwogrè natirèl lè nou timoun piti.

San jijman nou...

  • pran bonjan plezi ap obsève

  • pran lakontantman apresye nèt tout sa ki mete nou nan bon santiman

  • plonje san rete nan aprann

  • entegre tout bagay ak tout kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou toutotan n ap nouri zèt nou

  • kite kò nou pale alèz nèt

Sa se yon verite ki pap febli toutotan tout fòs bezwen konnen nou ak kreyativite nou byen nouri. Epi menm otreman...


"Nou se sous lavi, lè nou kadanse nanm louvri, lib."  

~  Tilarenn Solèy

Ou kadanse?  Eske w ka aprann danse?

Se yon bagay natirèl! Nèspa?

N ap aprann chak jou ak fyète, lakontantman ak lajwa nètale.

Anmenmtan, nou konn tande moun ki di, ou petèt ou se youn nan moun ki di: "Mwen pa ka danse"

Se pa sèlman mwen menm ki deklare: "Ou ka mache! Ou kadanse!"

Gen moun ki pa ka mache epi ki kadanse.

Yo kadanse ak bra yo. Yo kadanse ak tèt yo.

Yo kadanse nan tèt yo.

Yo kadanse ak silans, frekans mouvman yo ap vibre anndan yo.

Epi sa fonksyone!

Enèji a la, lajwa a, koneksyon an, tout la!

Kadanse nou se sèlman rit nou anmouvman.

Aprann danse epi bay leson kadanse nou

Nan aprann danse epi bay leson kadanse nou, nou se kanmarad nan yon moman enfini ak...

  • vwa enteryè nou,
  • mouvman enteryè nou,
  • kreyativite enteryè nou,
  • verite enteryè nou.

Anviwònman aprann danse ak bay leson kadanse nou aji sou kèlkeswa kadanse a, kit se folklò, tradisyon, modèn, kontanporen oswa kilti pop...

Kòm vèvèy mèvèy vivan epi tankou tout sa k ap viv, pa gen chape senbioz ak anviwònman nou nan aprann danse.

Konsa tou, aprann nan klas oswa sou entènèt, kòm timoun, kòm jenn oswa granmoun, kote ki gen fokis antrennman, nan rityèl kadanse nou oswa retrèt gerizon, tout mennen eksperyans ki aji sou plisyè dimansyon.

Chak anviwònman kote nou aprann gen enteraksyon mouvman pa li avèk kesyon epi repons kò nou.

Ak rit nanm kadanse nou, aprann danse toujou fasil; se yon senp kouran enèji anmouvman.

Kadanse, rit ak kilti 

Nou bezwen rit pou nou kadanse.

Nan tout kilti, rit aji sou kalite lavi nou menm jan kè aji sou kò.

Alòs, kwè m pa kwè m, kadanse nou se kadyomèt lakilti ki bay fòs ak kalite batman kè li.

Antropoloji kiltirèl ak etnoloji kadanse nou pwofonde valè chak leson

Antropoloji kiltirèl modèn se yon domèn rechèch nan syans sosyal sou koutim yon sosyete.

Domèn sa a gen orijin li, epi vin devlope sou enpak etnoloji nan 19e syèk.

Etnoloji se konparezon jan pèp òganize nan sosyete li.

Nan etnoloji kadanse nou kòm branch antropoloji kiltirèl, nou etidye sa ki parèy ak sa ki pa parèy nan kilti chak pèp baze sou eritaj kadanse tradisyon plisyè kominote.

Konesans sila louvri vizyon pwofesè tankou etidyan. Konesans sila chaje ak nivo konsyans epi bon zouti pou nou travay fòs memwa kò nou. Konesans sila ban nou plis nannan pou nou pwofonde pwogrè nan bay leson kadanse nou epi aprann danse.


Aprann danse fasil

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥
Limyè pou kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Limyè kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy !
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou epi revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous ekilib ak amoni alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Revolisyon kadanse lanmou, respè ak kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou, fòs gadyen kadanse esans sakre nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.


° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts