Kadanse enèji lavi ak rit sakre esans enfini nanm ou

Onè: Kadanse Wonn Sakre Nou > Enèji Lavi ekri pa Tilarenn Solèy (Turenne Joseph) | Pou pitit gason m, pitit gason nou ak pitit fi nou, oumenm


Rit esans enfini enèji sakre nanm ou manifeste ak vitalite konsyans mouvman w.

Kadanse nou se enèji sakre konsyans mouvman nou ki konekte nou pi fò pase tout lòt aktivite fizik ki egziste.

"Koute chante w epi kadanse rit enèji sakre nanm ou"

~  Tilarenn Solèy

Enèji sakre konsyans mouvman nou se sous lasante kò, kè, tèt, lespri ak nanm nou pou lafòm total

Yon senp kouran enèji vibre, touche zantray, kè, estomak, pye, tèt, zepòl ak men nou. 

Lespri nou vin leje.

Se rit. Se mouvman. 

Se enèji latè ki rekonèt kò nou anmouvman. Enèji yo sikile, kouran lib. San sikile fasil.         

Tout fonksyon intèn nou anmouvman epi chak grenn patikil nan kò nou konekte ak esans enfini nanm nou. 

Se enèji sakre konsyans mouvman nou ki senkronize ak rit esans enfini nanm nou epi lyen nou ak linivè. 

Se lasante pou lafòm total kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou. 

Enèji sakre kadanse nou kenbe kouran enèji lavi

Ou vle viv ekilib ak amoni kè, kò, tèt, lespri ak nanm ou? 

Kadanse!

Kadanse mouvman w kenbe vibrasyon sakre ki konekte w ak rit esans enfini nanm ou. 

Ou fè eksperyans lan! Ou konnen! 

Otreman, ou ka pa kwè m sou pawòl. Alòs, fè tèt ou konfyans.
Kite kò w lib! Kadanse! Viv sansasyon an! Se senp! 

Ak menm senplisite a, nou onore byennèt kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Sa nou onore, toujou sakre. 

Tout vibrasyon kadanse mouvman nou ki konekte nou ak kè, kò, tèt, lespri, nanm nou epi linivè epi pote swen, yo tout sakre. Yo tout se enèji sakre.

Kadanse mouvman w kenbe vibrasyon sakre ki konekte w ak rit esans enfini nanm ou

Kadanse tradisyon kenbe kouran enèji sakre konsyans mouvman nou

Eske se etonan ke nan tout tradisyon ak tout kilti, anpil nan repètwa ki enpòtan lye ak lespri divinite, rit pasaj, fòmasyon pou swen tèt nou epi swen espirityèl?

Enèji lavi ak rit sakre konsyans mouvman nou pran rekonesans aktyèlman nan tandans popilè tankou retrèt pou swen tèt nou.

Lemonm modèn toutfwa, pa fè ka pouvwa kadans mouvman abityèl epi banal detoulejou. 

Tandike, pèsonn pa p ka janm nye ke lè nou bay kò fizik nou swen, ak senplisite konsyans natirèl nan kè nou, nou bay tèt, lespri ak nanm nou bon jan swen tout bon vre anmenmtan.

Kadanse nou se sajès nou ki fè kò ak kò nou

Se Mèt Kò Ki Veye Kò! 

Pwovèb kreyòl sila pran tout sans li avèk konsyans kò nou se yon repozwa, kò nou se yon tanp.

Nou bezwen ravive senp sajès tradisyon epi sonje, pa sèlman kouman, kijan epi poukisa, men santi pouvwa yo nan fondas konsyans nou.

Konprann kisa nou bezwen kenbe fò, pou nou viv ak ekilib epi amoni ak tèt nou, anvironman nou, epi linivè.

Kadanse nou se sajès ki fè kò ak kò nou.

Kadanse nou se kouran enèji sakre konsyans mouvman nou ki pran fòm nan kò nou.

Kadanse nou se kouran enèji sakre konsyans mouvman nou ki bay kò nou konsyans fòs espirityèl nou.

Kadanse nou se kouran enèji sakre konsyans mouvman nou ki lemante nou ak lakonesans fondas zantray nou epi pwisans enèji lavi. 


Kadanse enèji lavi ak rit sakre esans enfini nanm ou

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou, Respè ak Kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans pou tout jenerasyon.
° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts