Pataje kadanse w pou lavi! 

Pawòl pou ou...

Kadanse enèji lavi, esans enfini rit nanm ou

Onè: Kadanse Nou Se Mouvman Konsyans Nou > Enèji Lavi  ekri pa  Turenne Joseph (Tilarenn)

Esans enfini enèji sakre rit nanm nou manifeste ak vitalite konsyans mouvman nou.

Kadanse nou se enèji konsyans mouvman nou ki konekte nou pi fò pase tout lòt aktivite fizik ki egziste.

"Koute chante w epi kadanse nanm ou"

~  Turenne

Kadans konsyans mouvman nou se sous lasante ak lafòm total

Yon senp kouran enèji vibre, touche zantray, kè, estomak, pye, tèt, zepòl ak men nou. 

Lespri nou vin leje.

Se rit. Se mouvman. 

Se enèji latè ki rekonèt kò nou anmouvman. Enèji yo sikile, kouran lib. San sikile fasil.         

Tout fonksyon intèn nou anmouvman epi chak grenn patikil nan kò nou konekte ak esans enfini nou. 

Se kadans konsyans mouvman nou ki senkronize ak esans enfini nanm nou epi lyen nou ak linivè. 

Se lasante ak lafòm total pou kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou. 

Enèji sakre kadanse nou pran kouran enèji lavi

Ou vle viv ekilib ak amoni kè, kò, tèt ak lespri w? 

Danse!

Kadans sakre mouvman w gen vibrasyon ki konekte w ak esans enfini rit nanm ou. 

Ou fè eksperyans lan! Ou konnen! 

Otreman, ou ka pa kwè m sou pawòl.  Alòs, fè tèt ou konfyans.
Kite kò w lib! Kadanse! Viv sansasyon an! Se senp! 

Ak menm senplisite a, nou onore byennèt fizik tankou espirityèl.

Sa nou onore, toujou sakre. 

Tout vibrasyon kadans mouvman nou ki konekte nou ak kè, kò, tèt, lespri, nanm nou epi linivè epi pote swen, yo tout sakre. Yo tout se enèji sakre.

Kadans sakre mouvman w gen vibrasyon ki konekte w ak esans enfini rit nanm ou

Kadanse tradisyon gen kouran enèji sakre konsyans mouvman nou

Eske se etonan ke nan tout tradisyon ak tout kilti, anpil nan repètwa ki enpòtan lye ak lespri divinite, rit pasaj, fòmasyon ak swen espirityèl?

Enèji lavi nan konsyans mouvman nou pran rekonesans aktyèlman nan tandans popilè tankou retrèt pou swen.

Lemonm modèn toutfwa, pa fè ka pouvwa kadans mouvman abityèl epi banal detoulejou. 

Men, pèsonn pa p janm nye ke lè nou bay kò fizik nou swen, ak senplisite natirèl, nou bay lespri ak nanm nou anmenmtan swen tout bon vre.

Kadanse nou se sajès nou ki fè kò ak kò nou

Men sana in corpore sano!

Nou tande epi nou di mo sa yo tout tan, nèspa?

Nou bezwen ravive senp sajès tradisyon epi sonje, pa sèlman kouman, kijan epi poukisa, men santi pouvwa yo nan fondas konsyans nou.

Konprann kisa nou bezwen kenbe fò, pou nou viv ak ekilib epi amoni ak tèt nou, anvironman nou, epi linivè.

Kadanse nou se sajès ki fè kò ak kò nou.

Kadanse nou se kouran enèji konsyans mouvman nou ki bay lakonsyans fòm nan kò nou.

Kadanse nou se kouran enèji konsyans mouvman nou ki bay kò nou vibrasyon konsyans fòs espirityèl nou manke.

Kadanse nou se kouran enèji konsyans mouvman nou ki lemante nou ak lakonesans fondas zantray nou epi pwisans enèji lavi. 


prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou ak respè pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè ak abondans pou tout jenerasyon.
Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../