Pasyon kadanse lapèl zansèt yo

Onè:  Kadanse Revolisyon Lanmou ak Respè > Kadanse tradisyon > Lapèl Zansèt Yo ekri pa Tilarenn Solèy (Turenne Joseph) | Pou pitit gason m, pitit gason nou ak pitit fi nou, oumenm

Nan pasyon kadanse lapèl zansèt yo, mwen jwenn pi gran memwa ki pi aksesib ki egziste; memwa kò mwem, memwa zantray mwen. 

Konsa, mwen vin konprann kadanse tradisyon nou se yon eleman fondamantal nan tout kilti toupatou nan lemonn. Sa fè tou, pèsòn pa ka sezi konprann pwisans enèji kadanse nou kenbe.

Nou mèt vire l jan n vle, rejte l, aksepte l, bliye l, demonise l, onore l, li ret la tankou tout verite; yon evidans. Tout moun ki branche sou evidans sa a, ak pasyon kadanse tradisyon nou, touche yon nivo konsyans ekstraòdinè.

Pasyon kadanse lapèl zansèt yo sou chemen lonbrit rasin mwen

Mwen se pitit imigran ane 70 yo nan Kanada.

Pasyon kadanse lapèl tradisyon zansèt yo pèmèt mwen vin jwenn chemen lonbrit rasin mwen.

Nan chèchè lavi miyò, papa m ak manman m sanble konprann ke tout sa ki pa yo menm miyò pase yo. Antouka, se mak sa yo kite sou mwen.

Men... Ay ya yay... kè m revòlte, kò m revòlte !

''Bay kou bliye, pote mak sonje'' 

 ~  Pwovèb kreyòl

Mwen vin konprann ke sa n ap chèchè ak tout nanm nou se sa nou jwenn. 

Konsa, mwen jwenn ak memwa kouche nan liv. Mwen jwenn ak medam k ap chèchè sa ki pa yo tankou mwen. Nou rasanble. Nou mete nou sou chemen lakonesans.

Nou jwenn ak yon dam, Dulia Berthaud, ki gen konsyans valè kilti nou epi ki gen jenerozite transmèt nou tout sa li kapab nan kadanse tradisyon Ayiti nou.

Kò m reponn prezan. Nanm mwen reponn prezan.

Mwen danse ak tout fyèl zantray mwen lapèl tradisyon zansèt yo ki plante rasin yo nan filozofi Vodou.

Chèchè konnen, chèchè konprann

Nan chèchè konnen ak chèchè konprann, mwen leve dra sou siyifikasyon chak rit mwen jwenn pou mwen sa dekouvri lespri yo ti mòso pa ti mòso.

Richès sila, pou byen konnen li, pou byen konprann li epi byen layite li, se travay tout yon vi, se travay sou plisyè jenerasyon...

Mwen mete kouraj mwen devan pou m bwote nan espas sila a enèji vital ki nan zantray mwen ak tout sa m ap jwenn nan chèchè konnen.

Mwen angaje m pou m pataje lakonesans mwen sou kadanse nou ak reyònman yo nan tout kilti sou planèt la. Se sous lespri kreyativite solid. Se sous byennèt natirèl pou nou pa janm neglije.  

Mwen envite nou tout pataje kadanse nou.  prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou, Respè ak Kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans pou tout jenerasyon.° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts