Mwen kadanse paske...

Oné: Gadyen Kadanse Lawonn Sakre Nou > Mwen Kadanse ekri pa Tilarenn Solèy (Turenne Joseph) | Pou pitit gason m, pitit gason nou ak pitit fi nou, oumenm

Mwen kadanse paske nou fè kò ak legzistans sou kadans vital nou anmouvman lib | zèv atis Alfred Alexander Gockel

Mwen kadanse. Mwen se mouvman lib. Mwen fè kò ak legzistans anmouvman lib.

 Nou se lajwa fondamental rit vital nou anmouvman lib.

« Mache, epi chemen va louvri. » ~ Pwovèb Zen | « Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.» ~ Tilarenn Solèy

Eksperyans, entansyon, angajman, kouraj, lanmou ak lajwa nou pataje ak anpil respè, nouri pwòp tèt nou, lakou lakay nou epi lakou tout moun.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Paske nou tout vle LANMOU, EKILIB ak AMONI pou tout tan. Kidonk annou pataje. Annou kreye enèji bèl tèt ansanm k ap vin yon kokenn fòs (egregò) lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib ak amoni.

*egregò: Yon egregò fèt ak kouran yon lide ki menmen pwisans tèt ansanm. Lè anpil moun reyini nan yon bi komen ak menm konsyans, menm entansite, yo kreye epi yo devlope pwisans enèji komen sa a.

Imajine...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib ak amoni k ap mete kaba kèlkeswa fòm tout laperèz...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib ak amoni k ap mete kaba move mès fè lagè tout kote, tout jan...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib ak amoni k ap voye monte san rete mèvèy vèvèy revolisyon...

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.

« Entansyon m se swiv angajman inevitab depi tout tan pou kreye anviwònman endividyèl epi kolektif ki djanm ak lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib epi amoni konsyans gadyen kadanse lawonn sakre nou pou tout jenerasyon nou leve lib alawonnbadè.» 
   ~ Tilarenn Solèy

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...
(ekri ant 400 epi 10 000 mo. Pale pawòl eksperyans ou, entansyon w, angajman w, kouraj, lanmou ak lajwa w. Ou ka mete 4 foto tou. Pou video, mete lyen an kote ou vle nan tèks ou ekri a. Ou ka email nou video w tou nan kadansen@kadansenou.com. Nou revize chak pwopozisyon ak anpil atansyon anvan nou piblye.) 

Chak pataj bay yon patisipasyon pou tiraj kado YON TI KOZE AK SÈ M (hayisyen/fransè/anglè) + KAT AKÒ TOLTÈK yo (fransè/anglè + siyè ki rezime 4 akò yo).

Yon Ti Koze Ak Sè m envite nou fè bon jan pale san prejije. Kat Akò Toltèk fòme, ak 4 ti fraz senp, yon resous fondamantal epi inivèsèl pou prezans total nou pou ekilib epi amoni alawonnbadè. 

Tiraj la ap fèt 9 Septanm 2020.

Chak jès konsantman demach sa a se yon WI pou prezans total ou ak LANMOU, RESPÈ, KOURAJ, LAJWA, EKILIB epi AMONI alawonnbadè. Plis gen jès konsantman, plis vèvèy enèji egregò tèt ansanm sa posib.

Lesansyèl se pataj nan kè lavi nou...
Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou!

Pa gen 2 kadanse ki menm, kadanse w valid.

Pataje la...

Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Pale pawòl eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy /viktwa /defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Limyè gadyen kadanse lawonn sakre nou pou ou...

Mwen kadanse, ou kadanse, nou kadanse!

MEN KIJAN...

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier
 
Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse . Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse …

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...


Kanta pou mwen...

mwen damou ak byennèt epi lafòm total mwen viv anmouvman lib...

mwen damou ak fòs vibrasyon entegrite kadanse nanm mwen...

mwen damou ak koneksyon nou sou kadans mouvman nou ki mete nou an amoni, ki kreye liannaj pou nou rasanble kouraj nou, pou nou kole zepòl...

mwen damou ak resonans pawòl kadanse nou nan vèvèy mèvèy revèy nanm mwen...

mwen damou ak chalè nan kè m lè m ap swiv fòs pasyon dife nanm nou nan pèfòmans kadanse nou...

mwen damou ak bèl mèvèy kò nou anmouvman...

mwen damou ak rit enèji vital nou...

Mwen kadanse, mwen se vèvèy mèvèy kadanse

Vèvèy mèvèy kadanse nou kenbe gwo kokenn fòs ak pwisans.

Vèvèy mèvèy kadanse nou, se pwisans ki pèmèt fè yon sèl bèl amoni ak tout sa ki abite nou.

Pwisans sa a se yon koneksyon fòmidab kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Kadanse w se pwisans swen tèt ou ak pouvwa konkèt tèt ou san mezi, san limit.

Nou gen toujou pou nou fè eksperyans jis ki pwofonde ak pwisans epi ki dimansyon kadanse esans nou ka fè nou touche.

Nou gen toujou pou nou eksplore tout posibilite kreyativite nou ki ka pale tout pawòl rèv ak reyalite epi fè tout moun rete bèbè ak lakontantman, pwòp tèt nou tou.

Nou gen toujou pou nou vibre ak tout fòs, fleksibilite, finès epi kapasite nou san limit pou kadanse esans nou kore vèvèy mèvèy nan tout defi. 

Nou gen toujou pou nou metrize tout pouvwa kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou ka rive jwenn sou zèl kadanse esans nou.

Nou gen toujou pou nou byen konprann vèvèy mèvèy kadanse esans nou kenbe epi ki jan li ka soulaje nou epi retire malèz, ak maladi ki brime kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Nou gen toujou pou nou deplwaye tout grandè vèvèy kadanse esans nou epi jwenn avèk mèvèy ki depase tout bagay.

Nou gen toujou pou nou wè aklè limyè revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik epi espirityèl kadanse esans nou, nan kolaborasyon otantik ak tout pwisans amoni kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Kadanse w se pwisans swen tèt ou ak pouvwa konkèt tèt ou san mezi, san limit

Mwen kadanse! Mwen se se nanm ak memwa mwen anmouvman

Ou se pwofonde pou tèt ou, ou pa fèt pou w chita nan okenn kategori.

Ou se kokenn vèvèy atizay! Ou se alafwa atis, zèv epi sijè.

Ou se eleman lanati ki sous enspirasyon epi kreyasyon ki toujou ap evolye. Ou se mouvman iltim ki transande tout espektak, tout pèfòmans.

Kadanse esans ou se plezi lakonesans kò ak tèt ou ki bay seremoni pasaj ki mennen fòs terapi natirèl.

Vèvèy mèvèy atizay kadanse esans nou se miwa nanm nou paske kadanse nou se mouvman epi mouvman pa nan bay manti.

Paske li mete nou fas-a-fas ak esans nanm nou se yon rezon fondamantal poukisa mwen kadanse.

Nou sou chemen otantik. 

Isit la a, se bèl kote pou nou pataje.

Kadanse rèv ou! Kadanse esans ou!


♥Limyè gadyen kadanse lawonn sakre nou pou ou...♥

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥ Limyè gadyen lawonn sakre kadanse nou pou ou...

Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Pale pawòl eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy /viktwa /defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Limyè gadyen kadanse lawonn sakre nou pou ou...

Mwen kadanse, ou kadanse, nou kadanse!

MEN KIJAN...

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier
 
Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse . Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse …

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...
* enfòmasyon nesesè
mail fòma

Mwen kadanse paske mwen se mouvman lib. Mwen se nanm ak memwe mwen anmouvman...

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo nan pwisans konsyans gadyen lawonn sakre kadanse nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total ou se sous ekilib ak amoni alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou, Respè ak Kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou, fòs gadyen kadanse lawonn sakre nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans, fòs gadyen lawonn sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.
° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts