Pataje kadanse w pou lavi! 

Pawòl pou ou...

Mwen kadanse paske...

Akèy: Kadanse Nou Se Revolisyon Lanmou ak Respè > Mwen Kadanse ekri pa Turenne Joseph (Tilarenn Solèy)

Mwen damou ak mouvman lib.

Nou fè kò ak legzistans sou kadans vital nou anmouvman lib.

« Mache, epi chemen va louvri. » ~ Pwovèb Zen | « Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.» ~ Tilarenn Solèy

Pataje kadanse w pou lavi...

Paske nou tout vle LANMOU, EKILIB ak AMONI pou tout tan. Kidonk annou pataje. Annou kreye enèji bèl tèt ansanm k ap vin yon kokenn fòs (egregò) lanmou, ekilib ak amoni.

*egregò: Yon egregò fèt ak kouran yon lide ki menmen pwisans tèt ansanm. Lè anpil moun reyini nan yon bi komen ak menm konsyans, menm entansite, yo kreye epi yo devlope pwisans enèji komen sa a.

Imajine...

° Pwisans enèji komen lanmou, ekilib ak amoni k ap mete kaba kèlkeswa fòm tout laperèz...

° Pwisans enèji komen lanmou, ekilib ak amoni k ap mete kaba move mès fè lagè tout kote, tout jan...

° Pwisans enèji komen lanmou, ekilib ak amoni k ap voye monte san rete kadans revolisyon lanmou ak respè...

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.

<Entansyon m se swiv angajman inevitab depi tout tan pou kreye anvirònman endividyèl epi kolektif ki djanm ak lanmou, ekilib epi amoni pou tout jenerasyon alawonnbadè.>
~ Turenne ° Tilarenn Solèy

Pataje kadanse w pou lavi... (pale pawòl ou ant 400 epi 10 000 mo - ou ka ajoute 3 photo tou - pou video, jis kopye lyen an nan tèks ou ekri a ke nou pral revize ak anpil atansyon anvan nou piblye l) 

Chak pataj bay yon patisipasyon pou tiraj kado YON TI KOZE AK SÈ M (kreyòl/fransè/anglè) + KAT AKÒ TOLTÈK yo (fransè/anglè + siyè ki rezime 4 akò yo).

Yon Ti Koze Ak Sè m envite nou fè bon jan pale san prejije. Kat Akò Toltèk fòme, ak 4 ti fraz senp, yon resous fondamantal epi inivèsèl pou prezans total nou. 

Tiraj la ap fèt 9 desanm 2019.

Chak jès apresyasyon demach sa a se yon WI pou prezans total ou ak LANMOU, EKILIB epi AMONI alawonnbadè. Plis gen jès apresyasyon, plis vèvèy enèji tèt ansanm sa posib.

Pataj se kè lavi nou... Pataje kadanse w pou lavi...

Mwen renmen danse paske mwen fè kò ak legzistans sou kadans lanmou mouvman. | zèv atis Alfred Alexander Gockel

Ou se yon bèl kadans, kadanse w valid.

Pataje la...

Espas sa pou ou. Pale pawòl ou alèz...

Pataje santiman w, espwa w, lanmou mouvman w, defi swen tèt ak konkèt tèt ou, kadanse prezans total ou, lajwa kadanse lavi w...

Pawòl pou ou...

Nou renmen kadanse nou

Men kijan toujou...

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier
 
Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse . Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse …

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...


Kanta pou mwen...

mwen damou pou byennèt ak lafòm total mwen viv anmouvman...

mwen damou pou fòs vibrasyon nanm mwen sou kadans kadanse tradisyon nou..

mwen damou pou koneksyon nou sou kadans mouvman nou ki mete nou an amoni, ki kreye liannaj pou nou rasanble kouraj nou, pou nou kole zepòl...

mwen damou pou resonans pawòl kadanse nou nan mèvèy revèy nanm mwen...

mwen damou pou chalè nan kè m lè m ap swiv konpetisyon kadanse nou k ap voye monte mouvman ektraòdinè ak fòs pasyon dife nanm nou...

mwen damou pou bèl mèvèy kò nou ki anmouvman...

mwen damou pou enèji rit nou...

Mwen renmen mèvèy kadanse nou

Mèvèy kadanse nou se bèl pwisans.

Mwen pa gen konesans okenn lòt aktivite ki entegre fasil konsa, vèvèy atizay, espò ak lasante natirèl. 

Kadanse nou se yon mayifik koneksyon kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Kadanse nou fè nou viv mèvèy pwisans swen tèt nou ak pouvwa konkèt tèt nou san limit.

Nou gen toujou pou nou fè eksperyans jis ki pwofonde ak ki dimansyon kadanse nou ka fè nou touche. Nou gen toujou pou nou metrize tout pouvwa kò, kè, tèt, lespri ak nanm nou ka rive jwenn sou zèl kadanse nou. Nou gen toujou pou nou byen konprann tout mèvèy nanm kadanse nou.

Nan vèvèy atizay, mwen damou pou tout posibilite kreyativite kò nou, pou li eksprime tout rèv ak reyalite epi fè tout moun, menm pwòp tèt nou, rete san vwa.

Nan espò, mwen damou pou fòs, fleksibilite, finès ak kapasite san limit pou kadanse nou kore mèvèy nan tout defi. Dayè, nou ka wè nan anpil disiplin espò, kote kadanse nou kreye amoni espesyal nan konpetisyon an.

Nan aktivite lasante natirèl, mwen damou pou jan kadanse nou ka soulaje epi delivre malèz, ak maladi.

Kadanse nou fè nou viv mèvèy pwisans nou ak pouvwa konkèt tèt nou san limit.

Mwen kadanse.  Mwen se mouvman nanm mwen.

Se patikilye kijan lè ou byen gade, ou paka mete kadanse nou nan yon kategori kote li byen chita.

Pran atizay kadanse nou !

Eske li koresponn ak pwofesyon danse oubyen ak foto, penti, desen, eskilpti ki gen kadanse nou pou sijè ?  

Eske se yon eleman lanati ki pou enspire atis?

Eske se vèvèy mèvèy atizay ki sèvi enspirasyon pou kreye lòt vèvèy atizay ?

Eske se iltim vèvèy mouvman?

Lè n ap pale de egzekite mouvman kadanse nou, moun gen tandans asosye li ak pwofesyon danse, pèfòmans.

Men, sa nou di de majorite ka kote mouvman kadanse nou pa gen ayenavwa ak pèfòmans?

Sa nou di de kadanse pou kadanse, kadanse plezi, kadanse terapi, kadanse seremoni, kadanse angaje?

Atizay kadanse nou se miwa nanm nou paske kadanse nou nempòt kijan nou pran l se mouvman epi mouvman pa nan bay manti.

Epi tou, paske li mete nou fas-a-fas ak nanm nou kòm esans, se yon lòt rezon fondamantal poukisa mwen kadanse.

Nou sou chemen otantik. 

Isit la a, se bèl kote pou nou pataje.Pataje kadanse w pou lavi...

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou ak respè pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè ak abondans pou tout jenerasyon.
Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../