Antrennman ak pwisans kadanse nou

Nou renmen antrennman ak pwisans kadanse nou.

Sa pèmèt nou fè swè nou fonn tout sa ki pa nan plas yo. Sa pèmèt nou bay kò nou bèl fòm ak bèl enèji.


Danse se yon aktivite byennèt total, ki chaje ak fòs enèji vital nou anndan tankou deyò, depi nan tèt, dwèt ak zòtèy, rive nan kè, lespri ak vibrasyon namm nou. 

Depi tout tan mouvman kenbe lespri ak kò nou djanm ak enèji pozitif epi kondisyon fizik solid, depi nou ti kat-kat pou nou rive pèsonaj kèlkeswa jan nou defini pèsonaj. 

Lè nou gen ouvèti pou nou resewa, benefis kadanse nou depase kondisyon fizik pou nou vibre ak tout fòs byennèt total enèji vital nou.

Nou ka deside mete efò nou nan fè egzèsis pou byen detaye fòm nou, byen detaye youn ou plizyè pati nan kò nou. 

Gen yon pakèt tandans pou travay lafòm fizik anmenmtan n ap pwofite vwayaje ak rit kadans yo nan lemonn antye: 

  • 5 rhythms
  • Aewobi
  • Capoeira
  • Core rhythm
  • Pilates
  • Tai chi 
  • Yoga
  • Zumba 

Mèt ak fanatik nan pratik rit kadanse devlope pwogram sa yo nan kouran eksperyans aprantisaj yo. Genyen se apre dezane ap aprann epi devlope, lòt se yon ide jeni ki rive nan sikonstans inik. 

Nou prezante istwa yo nan chak pwogram detaye. 

Yo pran enfliyans yo nan Amerik laten, Azi, Ewòp, Zend, Afrik epi tradisyon chamann. 

Preparasyon

Tankou nan tout aktivite fizik, bon jan preparasyon esansyèl lè n ap kòmanse, toujou avèk moderasyon pou evite blese san rezon.

Nou dwe prepare chak pati nan kò nou nèt.

Nou pran konsyans respirasyon nou.  

Respirasyon se baromèt.

Nou ale dousman, kalmeman ak fasilite. 

Nou koute kò nou, santi po nou, misk ak ligaman nou.

Nou apresye repons entèn ak sensasyon nou. 

Nou mete baz anbyans pou nou travay kò nou nan detant ak plezi. 

Nan antrennman, nou libere enèji entèn nou avèk entansite 

Timidite deyò. Nou danse ak plezi sèlman.

Nou libere enèji entèn nou avèk entansite. 

Entansite se annopozisyon ak tansyon.

Entansite vle di detachman, liberasyon pou nou antre nan kouran bèl enèji n ap libere.

Lè nou nan kouran bèl enèji nou libere, nou antre toutbon nan moman an.

Nou pa santi efò. Nou se mouvman yo. Mouvman yo se nou. 

Nan antrennman, nou fè entansite monte pa etap pou nou libere enèji vital entèn nou, pou nou libere tansyon, estrès, toksin. 

Nou mete nanm nou annelevasyon, bay kò nou bèl fòm tandike lespri nou pran zèl, lib.

 "Lò mizik la fini, figi Yaya w a di oun fanm ki fèk fin fè lanmou"

 ~  Suze Baron

Antrennman ak pwisans kadanse nou

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥
Espas gadyen lawonn sakre kadanse nou sa se pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Pale pawòl eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Espas lawonn sakre kadanse nou sa se pou ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy !
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo nan pwisans konsyans gadyen lawonn sakre kadanse nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total ou se sous ekilib ak amoni alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou, Respè ak Kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou, fòs gadyen kadanse lawonn sakre nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans, fòs gadyen lawonn sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.


° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts